Ny sökning
NA0173

Topics in Econometrics

Kursen kommer att ge föreläsningar och seminarier för att diskutera publikationsmässiga och etiska problem förknippade med nationalekonomisk empirisk forskning, till exempel "publication bias", "data-mining" och specifikationsjakt. Kursen kommer att använda exempel från riktiga replikationsstudier och reanalyser av forskning.


Information från kursledaren

Welcome to the course Topics in Econometrics, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University where all teaching and examination will be held.

For more information about the course regarding schedule, literature, amongst other things, click here: Topics in Econometrics - Uppsala University (uu.se)

Information to our new international students

The following link contain information that you, as a new student at SLU, will find useful before arriving in Sweden and while you are here as a student. It contains important information as how to access your student account at SLU and how to register for courses etc: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/

Register for the course at SLU only

Self-registration for the course is done in Ladok between 2024-04-05–2024-04-19. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made, for example for examination. Certificates from Nais must be presented with information about the support recommended for you. More information can be found here.

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Student Portal or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0173

Läsåret 2022/2023

Topics in Econometrics (NA0173-40092)

2023-04-28 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Topics in Econometrics (NA0173-40114)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Topics in Econometrics (NA0173-40091)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Topics in Econometrics (NA0173-40081)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Topics in Econometrics (NA0173-40127)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Topics in Econometrics (NA0173-40049)

2018-04-23 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Topics in Econometrics (NA0173-40033)

2017-04-24 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0173 Anmälningskod: SLU-40168 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%