Ny sökning
POG0079

Tvärvetenskapliga perspektiv

POG0079 Tvärvetenskapliga perspektiv, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-06-21

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application, please visit: https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

Three meetings (dates below) plus assignments between the meetings (individual and in small groups). The meetings are obligatory but one of the three meetings may be replaced by an individual task, if necessary and after contact with the teacher.

Autumn 2018

Wednesday October 10, 13:00-16:00
Wednesday October 17, 1300-16:00
Wednesday November 14, 13:00-16:00

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen