Ny sökning
SG0261

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket

Huvudfokus ligger på användning av flygregistrerade laserdata men en orientering ges även om skoglig användning av tredimensionella punktmoln från digital fotogrammetri samt satellitbilder. Kursen bygger på att studenten självständigt bearbetar punktmoln från laserdata med programvarorna ArcGIS, Qgis, R och Fusion. I kursen ingår introduktion och övningsmoment där tillämpning av dessa programvaror förekommer. Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform. Förutom inlämningsuppgifter innefattar kursen även inläsning av litteratur, främst i form av ett kompendium utvecklat vid SLU. Det finns även inspelade föreläsningar och ett antal interaktiva träffar i form av videomöten. Litteratur, programvaror och data som används under kursen är kostnadsfria. Stor vikt läggs vid datorlaborationer för övning av praktiska moment som studenten utför mest själv, med periodisk stöd från lärare.


Information från kursledaren

Hej!
Hjärtligt välkommen till kursen Tillämpad fjärranalys i skogsbruket. Kursen startar måndagen den 15:e januari och avslutas söndagen den 2:a juni. Om du av någon anledning inte kan gå kursen ber vi dig meddela det så snart som möjligt eftersom det finns reserver till kursplatserna.

Som antagen till kursen behöver du göra några saker innan kursstart:

  • registrera dig på kursen via SLU:s studentwebb

Att registrera sig på en kurs man är antagen till innebär att man formellt räknas som student under terminen och får delta på undervisningen. Såhär gör man: gå in på SLU:s studentwebb (https://student.slu.se/studieservice/om-studentwebben/), där finns instruktioner för hur man registrerar sig. Om det krånglar, maila vår administratör Ylva Jonsson (ylva.jonsson@slu.se) så hjälper hon dig med registreringen.

  • aktivera ditt SLU-studentkonto

Studenter antagna till kurser på SLU får ett studentkonto. Hur man aktiverar ett SLU-studentkonto finns beskrivet här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/


Med ditt SLU-studentkonto kan du logga in lärplattformen Canvas:
https://slu-se.instructure.com/login/saml

I Canvas hittar du kursens sida via menyn i vänsterkanten, välj Översikt och klicka på sidan som heter SG0261 (30075) Tillämpad fjärranalys i skogsbruket. Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker på distans via Canvas.

Föreläsningar, laborationer och litteratur finns tillgängliga på Canvas från kursstart. Kursen går på kvartsfart vilket motsvarar ca 10 timmars arbete i veckan. Det kan krävas mer tid om de mjukvaror vi kommer att använda är nya för dig, så vi vill råda dig att börja med teorin och laborationerna så snart som möjligt. På kurssidan finns också kontaktuppgifter och ett diskussionsforum för er studenter att dela erfarenheter med varandra.

Vi ser fram emot att ha dig på kursen och hör gärna av dig om du undrar över något!
Med vänliga hälsningar
Eva Lindberg

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0261-30075 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0261

Läsåret 2022/2023

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30292)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30024)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30203)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0261 Anmälningskod: SLU-30075 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 25%