Ny sökning
SG0261

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket

Huvudfokus ligger på användning av flygregistrerade laserdata men en orientering ges även om skoglig användning av tredimensionella punktmoln från digital fotogrammetri samt satellitbilder. Kursen bygger på att studenten självständigt bearbetar punktmoln från laserdata med programvarorna ArcGIS, Qgis, R och Fusion. I kursen ingår introduktion och övningsmoment där tillämpning av dessa programvaror förekommer. Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform. Förutom inlämningsuppgifter innefattar kursen även inläsning av litteratur, främst i form av ett kompendium utvecklat vid SLU. Det finns även inspelade föreläsningar och ett antal interaktiva träffar i form av videomöten. Litteratur, programvaror och data som används under kursen är kostnadsfria. Stor vikt läggs vid datorlaborationer för övning av praktiska moment som studenten utför mest själv, med periodisk stöd från lärare.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0261

Läsåret 2023/2024

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30075)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30292)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30024)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30203)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0261 Anmälningskod: SLU-30081 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 25%