Ny sökning
SG0274

Skoglig fjärranalys

Kursen innehåller teori i form av föreläsningar och litteratur samt praktik, inklusive datorövningar, som används inom fjärranalys och skogsinventering, hur dessa datakällor integreras och dess användning i olika applikationer från den enskilde skogsägaren till skogsföretagens behov vidare till global uppföljning och övervakning.


Kursen innehåller följande teori:



  • fysikaliska grunder för generering av fjärranalysdata;



  • översikt över sensorer och plattformar för fjärranalys av skog. Bland sensorer läggs främst vikt på kameror och laserskannrar. Bland plattformar behandlas egenskaper för satelliter, flygplan, drönare, fordonsmonterade och stationära system;



  • orientering om geometrisk korrigering av bilder, fotogrammetri och generering av 3D data från bilder;



  • metoder för radiometrisk kalibrering och analys av förändringar, t.ex. skador på skog;



  • metoder för automatisk klassning och skattning av skogliga variabler;



  • metoder för utvärdering av fjärranalysprodukter.




Dessutom ingår gästföreläsningar av individer från skogsföretag, studentdrivna seminarier för avancerad förståelse av kursinnehållet och forskningskunskap i Sverige och internationellt genom användning av vetenskapliga artiklar och kontakt med forskare. Kursen inkluderar också bearbetning av fjärranalysdata och datainsamling för ekologiska och miljöapplikationer, kopplade till Sveriges miljöövervakningsprogram (t.ex. National Forest Inventory och National Inventory of Landscapes in Sweden-NILS). Kursen avslutas med projektarbete i fjärranalys. På kursen används i huvudsak öppna programvaror som studenten använder på egen dator. Obligatoriska moment är övningar, skriftlig delexamination, seminarier och slutprojekt.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0274

Läsåret 2023/2024

Skoglig fjärranalys (SG0274-20104)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Skoglig fjärranalys (SG0274-20116)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Skoglig fjärranalys (SG0274-20171)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsbruk med många mål Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap Teknik
Kurskod: SG0274 Anmälningskod: SLU-20056 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 50%