Ny sökning
SH0144

Skogen, marken, maskinen

Kursen är en introduktionskurs till skogsbruk där tyngdpunkten läggs vid de ekologiska och teknologiska förutsättningarna för uthålligt brukande av naturresursen skog. Kursen tar på den biologiska sidan upp olika ekosystem i skogslandskapet och på den tekniska sidan användningen av olika maskinsystem samt teknik för avverkning och vidaretransport. Förutom föreläsningar innehåller kursen en hög grad av färdighetsträning med många obligatoriska praktiska övningar i fält.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0144-10166 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0144

Läsåret 2022/2023

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10269)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10023)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10001)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10038)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10084)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10183)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10185)

2016-08-29 - 2016-11-06

Läsåret 2015/2016

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10114)

2015-08-31 - 2015-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Del 1: Skogen som miljö

Böcker att köpa/låna från biblioteket

Andersson, R., Bergqvist, J. & Näslund, B.-Å. (2017). Skoglig produktionsekologi - ståndortsanpassning i skogsbruket. Skogsstyrelsen.

 • Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 (Obs: används också senare i utbildningen)

Bleckert, S., Henrikson, L. & Degerman, E. (2010). Skogens vatten – om vattenhänsyn i skogsbruket. Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna.

Digitalt tillgängliglitteratur på Canvas

Drakenberg, B. (2003). Kompendium i trädkännedom. Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet.

 • Sidor 7-8 (avsnitt om bladställningens betydelse samt Lång- och kortskott)
 • Sidor 14, 18 (Släktet *Abies *och släktet Picea)
 • Sidor 13 (Systematik), 25-26 (Släktet Pinus) - läs översiktligt.
 • Titta på bilder till arter som ingår höstens kursmoment.
 • Titta på utbredningskartor till arter som ingår höstens kursmoment.

Högvall Nordin, M., Bengtsson, K., Flyckt, R. & Wide, R. (2023). 17 vägar till en mer jämställd skogssektor. Rapport från regeringsuppdraget ”Genomförande av åtgärder för en jämställd skogsnäring. Skogsstyrelsen. Rapport 2023/07.

Linder, M. et al. (2014). Climate change and European forests: What do we know, what are the uncertainties, and what are the implications for forest management? Journal of Environmental Management 146: 69-83.

Persson, P.-E. (2011). Grön energi från skogen. Mora in Europe AB.

 • Delar av boken.

Valund, T. (2022). Kompendium i skoglig marklära. Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet.

 • Sidor 7-17 plus bilagor

Dessutom:

 • Föreläsningar och övrigt utdelat material
 • Egna anteckningar under exkursioner och övningar

Del 2: Skogsteknik

Digitalt tillgängliglitteratur på Canvas

Berg, S. (1982). Terrängtypsschema för skogsarbete. Uppsala: Skogforsk.

Biometria. (2021). Klassning av skogsbilvägar. Biometria.

Eklöf, K. & Skyllberg, U. (2022). Kvicksilver i mark och vatten – hur påverkar skogsbruk och våtmarksrestaurering? (Fakta skog 2022:5). Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet.

Johannesson, T., Valund, T & Eliasson, L. (2023). Uttag av grot som skogsbränsle. Skinnskatteberg: Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet.

Myhrman, D., Berg, S., Granlund, P. & Karlsson, L. (1993). Terrängmaskinen, del 1. Uppsala: Skogforsk. Utdrag (s 1-59 & 420-473).

Lindroos, O., Ersson, B.T., Nordfjell, T. & Wästerlund, I. (2022). Liten skogsteknisk ordlista & formelsamling. Umeå: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Larsson, R. (2006). Skogstekniska tidsbegrepp. Skinnskatteberg: Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet.

Larsson, R. (2020). Prestationsprognoser. Skinnskatteberg: Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet.

Larsson, R. (2023). Skogsvägen handbok – projektering och byggande. Skinnskatteberg: Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet.

Ring, E. (2008). Skogsbruk med hänsyn till vatten – en handledning från Skogforsk. Uppsala: Skogforsk.

Skogsstyrelsen. (2016). Målbilder för god miljöhänsyn: Körning i skogsmark.

Skogsstyrelsen. TSG [Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp]. (2022). Minska risken för markskador! Del 1-2. Uppsala: Skogforsk.

Böcker/tryckt material (tillgängliga i SLU-biblioteket)

Persson, P-E. (2020). Arbete i avverkningslag. Del 1 Grundläggande kunskaper. Mora in Europe AB.

Persson, P-E. (2013). Arbete i avverkningslag. Del 2 Praktisk produktion. Mora in Europe AB.

Dessutom:

 • Föreläsningsanteckningar
 • Utdelat material samt övningsuppgifter

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogshushållning Skogshushållning
Kurskod: SH0144 Anmälningskod: SLU-10166 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%