Ny sökning
SH0146

Skoglig produktion och miljö

Denna kurs bygger vidare på många av de teorier som beskrivits i tidigare kurser i programmet. Bl.a. används tidigare inhämtade kunskaper i skogsteknik och skogsbiologi för att skapa mer detaljerade avverkningsplaner. Även kunskaper i statistik tillämpas här praktiskt i fält för att skapa objektsbeskrivningar för skogsbestånd. I skogsbiologidelen fortsätter beskrivningar av olika skogsekosystem med särskilt fokus på boreala skogar och artkunskap. Kunskaperna tillämpas exemplevis praktiskt i ståndortsbonietring. Förutom föreläsningar innehåller kursen resor för att belysa de skilda förutsättningarna för skogsbruk i Sveriges olika landsdelar samt en hög grad av färdighesträning med ett stort antal obligatoriska praktiska övningar i fält.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0146-40059 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0146

Läsåret 2022/2023

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40138)

2023-03-22 - 2023-06-11

Läsåret 2021/2022

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40010)

2022-03-24 - 2022-06-12

Läsåret 2020/2021

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40001)

2021-03-24 - 2021-06-13

Läsåret 2019/2020

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40021)

2020-03-25 - 2020-06-14

Läsåret 2018/2019

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40048)

2019-03-26 - 2019-06-14

Läsåret 2017/2018

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40061)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40114)

2017-03-20 - 2017-06-11

Läsåret 2015/2016

Skoglig produktion och miljö (SH0146-40048)

2016-03-21 - 2016-06-12

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Modulen Virkesmätning och aptering

Agestam E., Säll, H. & Wilhelmsson, L. 2022. Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter. Skogsskötselserien nr 22, Skogsstyrelsen. Kan laddas ned från Skogsstyrelsens hemsida: https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsbruk-virke-och-skogsindustriprodukter/ Kan även tillhandahållas i tryckt form.

Bergkvist, P. & Fröbel, J. 2020. Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Svenskt Trä. (Utdelad)

Bertholdsson, J., Lindberg, J. & Alstad, V. 2018. Skogsägarens Företagsbok. LRF-Konsult. (Från kursen SBU)

Hyll, K. & Nordström, M. (2020). Kartläggning av teknik, metoder och informationsflöde för mätning av skogens produkter. https://www.skogforsk.se/cd_20200610145753/contentassets/e03aec00d99d46998bad17f01188531e/arbetsrapport-1050-2020.pdf

Håll måttet, en handledning från Skogforsk. (Tillhandahålls som pdf-fil)

Kompendium i aptering. 2023. Skinnskatteberg: SLU/Skogsmästarskolan. (Tillhandahålls som pdf-fil eller i tryckt form)

Nordström, M. (Red.) 2018. Virkesvärdestest 2016, Uppsala: Skogforsk. (Tillhandahålls som pdf-fil)

Persson, P-E. 2020. Arbete i avverkningslag del 1 (6:e uppl), Mora in Europe AB. (Kommer att finnas ett antal i biblioteket)

Resultatnummer från Skogforsk: Resultat nr 10-2003. (Tillhandahålls som pdf-fil)

Modulen Skogsuppskattning + drivningsplanering

Bonitering av skogsmark - anvisningar, diagram och tabeller, Skogsstyrelsens förlag. Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer - Bonitering av skogsmark - anvisningar, diagram och tabeller

Högberg, H. 2021. Skogsuppskattning för skogsmästare. Skinnskatteberg: SLU/Skogsmästarskolan. (Utdelas)

Monrad Jensen, A. & Malmqvist, C. (2019). Att mäta skog. Lund: Studentlitteratur AB.

Persson. P-E. 2019. Klassning av bärighet – Optimal tillgänglighet med rätt metoder. Mora in Europe. (Kan beställas från författaren, 610 kr inklusive moms, frakt tillkommer.)

Modulen Ekologi 2

Andersson, R. (Red.) 2017. Skoglig produktionsekologi – Ståndortsanpassning i skogsbruket. Jönköping: Skogsstyrelsen. (Köptes till kursen SMM)

Drakenberg, B. u.å. Kompendium i Trädkännedom. Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel. (Tidigare utdelat)

Skogsmarksflora, Skogsstyrelsens förlag, Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer - Skogsmarksflora

Magnusson, T. 2015. Skogsbruk – Mark och vatten. Skogsskötselserien. Jönköping: Skogsstyrelsen. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-13-skogsbruk-mark-och--vatten.pdf

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2018. Svensk Fältflora. Stockholm: Bonnier Fakta. Eller motsvarande.

Niklasson, M. & Nilsson, S.G. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. Lund: Studentlitteratur.

Skogsmästarskolan, 2018. Kompendium i Skoglig Marklära. Skinnskatteberg: Skogsmästarskolan. (Tidigare utdelat)

Skogsmästarskolan, 2021. Kompendium i skogsbotanik. Skinnskatteberg: Skogsmästarskolan. (Utdelas)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0146 Anmälningskod: SLU-40059 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%