Ny sökning
SH0155

Skogsgården Företaget

Skogsgården Företaget är en kurs som är inriktad på den mindre skogsfastigheten. Värdering, överlåtelse, ekonomisk planering och uppföljning behandlas utifrån den enskilda skogsägarens perspektiv.


Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skrifltig redovisning. Bl.a genomförs ett antal värderingar. Förutsättningarna för köp och innehav analyseras. En fiktiv skogsfastighet köps och redovisning, bokslut och deklaration tas fram för de två första åren. I kursen belyses också olika, för skogsägaren viktiga, samverkansformer. Rådgivning till skogsägare och förhandlingsteknik är andra obligatoriska inslag i kursen som examineras praktiskt. Stor vikt läggs i kursen på möten med yrkesverksamma som står för beprövad erfarenhet. På dessa föreläsningar med branschföreträdare krävs närvaro.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0155-10151 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0155

Läsåret 2022/2023

Skogsgården Företaget (SH0155-10272)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skogsgården Företaget (SH0155-10024)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skogsgården Företaget (SH0155-10003)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogsgården Företaget (SH0155-10040)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogsgården Företaget (SH0155-10085)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Skogsgården Företaget (SH0155-10080)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Skogsgården Företaget (SH0155-10186)

2016-08-29 - 2016-11-06

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogshushållning Skogshushållning
Kurskod: SH0155 Anmälningskod: SLU-10151 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%