Ny sökning
ST0061

Grundläggande statistik för biologer

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i statistik med tillämpningar inom det biologiska ämnesområdet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

ST0061-10071 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för ST0061

Läsåret 2022/2023

Grundläggande statistik för biologer (ST0061-10313)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

J-E Englund (2023). Grundläggande statistik för kurser vid SLU. Kompendium

A Dunkels, B Klefsjö, I Nilsson, R Näslund, K Vännman (1990). Mot bättre vetande i matematik (3:e uppl). Studentlitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik
Kurskod: ST0061 Anmälningskod: SLU-10071 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%