Ny sökning
SV0012

GIS och skoglig fjärranalys

Kursens baseras på självstudier, föreläsningar, praktiska datorövningar och enklare fältmätning. Kursen är uppbyggd i fem undervisningsblock, där varje block innehåller ett teori- och ett praktiskt moment. Parallellt med dessa kommer det att finnas exempel på skogliga tillämpningar och gästföreläsningar. Detta för att visa på viktiga datakällor och arbetssätt.


Block 1, Introduktion till GIS, teoretiska grunder i att modellera välden, geodesi och datastrukturer med fokus på vektordata. Övning i digitalisering och editering samt kartframställning.

Block 2, Teori vektorbaserade analyser. Övning i geodatabashantering, rumsliga och icke-rumsliga utsökningar och spatiala analyser i vektordata.

Block 3, Ut-/ incheckning av data från geodatabas och datainsamling i fält.

Block 4, Teori rasterbaserade analyser. Övning i geodatabashantering, rumsliga och icke-rumsliga utsökningar och spatiala analyser i rasterdata.

Block 5, Teori introduktion till fjärranalys. Övning i klassning av satellitbilder och skogliga skattningar utifrån laserdata samt presentation av befintliga datakällor av geografisk information för skogliga tillämningar.

Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 2 hp Mål, planering och policy  • 2 hp Arbetsprocesser  • 3,5 hp Övrigt
Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0012

Läsåret 2023/2024

GIS och skoglig fjärranalys (SV0012-20036)

2023-10-31 - 2023-11-30

Läsåret 2022/2023

GIS och skoglig fjärranalys (SV0012-20079)

2022-11-01 - 2022-12-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Harrie, L. (red.) 2013. Geografisk Informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar. 
Upplaga 7, ISBN 978-91-44-13174-0. 
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-
miljo/geovetenskap/geografisk-informationsbehandling/ 
Sjätte upplagan är också ett alternativ (ISBN 978-91-44-08877-8). Äldre upplagor 
fungerar också för delar av denna kurs, men inte för fjärranalysmoment.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Teknologi Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: SV0012 Anmälningskod: SLU-20057 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 100%