Ny sökning
SV0020

Analys av miljödata 2

Denna distanskurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man hanterar och analyserar stora datamängder. Kursen fokuserar på att kombinera spatiala data med maskininlärning för att analysera skogsmark ur olika aspekter. Kursen består i föreläsningar och individuella övningar där du får tillämpa metoderna på data från myndigheter och företag.

Analys av miljödata 2 bygger vidare på analys av miljödata 1 och syftar till att rusta dig med verktyg som krävs för att hantera olika typer av data som genereras från olika delar av samhället. Nationella laserskanningar, satelliter och skogsmaskiner är några exempel på moderna datakällor som används både inom forskning och näringslivet. I kursen lär du dig att kombinera olika datakällor med fältinventeringar för att implementera ledande maskininlärningsmetoder.

Kursen är uppbyggd i olika moduler där varje modul innehåller en föreläsning, ett inledande exempel och en individuell uppgift där du självständigt tillämpar metoden på nytt data. Genom praktiska övningar får du bästa möjliga förutsättningar för ett ökat lärande.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0020-30257 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0020 Anmälningskod: SLU-30257 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 25%