Ny sökning
VM0053

Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi

Kursen ger grund för en fördjupad förståelse av kroppens struktur och funktion hos de vanligaste husdjuren.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen VM0053!

Uppdaterad version av aktuellt schema finns nu här.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

VM0053-30061 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista VM0053, Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi, 2024

Anatomi – Rörelseapparaten + Tillämpad anatomi

Singh, B. (2017). Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed. Saunders. ISBN: 9780323442640

Alternativt

König, H.E. (ed) & Liebich, H.-G. (ed). (2020). Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th ed. Thieme Publishing Group, ISBN: 978-3132429338

Extra litteratur – Anatomi

Constantinescu, G.M., Habel, R.E. & Schaller, O. (2018). Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 4th ed. Georg Thieme Verlag. ISBN: 9783132425170 (bok med fina teckningar på alla djurslag, bra snabbt uppslagsverk)

Denoix, J.-M. (2019). Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System, 1st ed. CRC Press. ISBN: 9781498754415 (bra bok specifikt om rörelseapparatens anatomi hos häst)

Done, S.H., Goody, P.C., Evans, S.A. & Stickland, N.C. (2009). Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 3, The Dog and Cat, 2nd ed. Mosby: Elsevier. ISBN: 9780723434153 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, hund)

Ashdown, R.R. & Done, S.H. (2011). Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 2, The Horse, 2nd ed. Mosby: Ashdown. ISBN: 9780702052293 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, häst)

Histologi

Böckerna 1 och 2 är likvärdiga dvs en av dem räcker men det är bra om båda finns inom en basgrupp.

1. Pawlina, W. (2019). Histology: A Text and Atlas, 8th ed. Wolters Kluwer. ISBN: 9781496383426. (7th edition, går också bra, 2016),

2. Mescher, A.L. (2018). Junquiera's Basic Histology, Text & Atlas, 15th ed. McGraw Hill Education. ISBN:9781260026177.

3. Bacha, W.J. & Bacha, L.M. (2012). Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd ed. Wiley-Blackwell. ISBN:9780470958513. Innehåller histologi om husdjurens specifika organ, även hönsfågel)

Fysiologi

Sjaastad, Ø.V., Sand, O. & Hove, K. (2016). Physiology of Domestic Animals, 3rd ed. Scandinavian Veterinary Press, Oslo. ISBN: 9788291743417

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 97580 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0053 Anmälningskod: SLU-30061 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%