Ny sökning
TN0352

Bioenergi - Teknik och system

Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om fasta, flytande och gasformiga biobränslen (skogsbränslen åkerbränslen och avfall) samt dess värdekedjor från källan till slutanvändning, dvs primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara samt konvertering och förädling. Kursen inkluderar även utvärdering av klimatpåverkan för produktionskedjor i ett systemperspektiv.

Kursen inkluderar utöver föreläsningar även projektuppgifter med beräkningar, rapportskrivning och seminarier, samt studiebesök.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-20 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för TN0352

Läsåret 2022/2023

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30081)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30187)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30233)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Course literature will be available on CANVAS. No literature has to be purchased for the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25370 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknologi Teknik
Kurskod: TN0352 Anmälningskod: SLU-30348 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%