Sveriges lantbruksuniversitet

Center of Clinical Comparative Oncology, C3O

C3O är ett nätverk för forskare inom området cancer hos sällskapsdjur. Nätverket samlar in kunskap kring spontana tumörer hos djur.

Publicerad: 13 oktober 2017 -