Om centret

Senast ändrad: 28 augusti 2017

C3O är ett nätverk för forskare inom området cancer hos sällskapsdjur. Nätverket samlar in kunskap kring spontana tumörer hos djur. Erfarenheten från behandling av djur kan användas i utvecklingen av behandling av cancer hos både djur och människa.

I C3O ingår forskare från både Sverige och USA. SLU, Linköping University, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, KFC, Novum and Broad Institute at MIT and Harvard.

Nätverket har sin bas vid SLU – Sveriges
lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation