Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, NKfV

Kompetenscentrat är ett strategiskt samverkansorgan mellan SLU och Göteborgs universitet för en långsiktig nationell utveckling av vattenbruket. NKfV:s webbplats.

 

Publicerad: 13 oktober 2017 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se