Sveriges lantbruksuniversitet

Plant Link i södra Sverige

Plant Link är ett forskningsnätverk i södra Sverige. Det bildades 2011 som ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU i Alnarp med finansiellt stöd från Region Skåne. Informationen är uteslutande på engelska. Se även PlantLinks webbsidor.

Publicerad: 13 oktober 2017 - Sidansvarig: erik.alexandersson@slu.se