Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala vattencentrum, UVC

Uppsala vattencentrum, UVC, är ett samarbetsorgan mellan Uppsala universitet och SLU. Syftet med UVC är att samordna forskning och högre utbildning inom vattenområdet. UVC:s webbplats

Publicerad: 08 juni 2018 -