CV-sida

Adrian Dauphinee

Adrian Dauphinee
Researcher, Department of Molecular Sciences

Forskning

My research interests surround catabolic processes in plants including autophagy and programmed cell death.

Länkar


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Biokemi
Postadress:
Intendentur BioCentrum, Box 7055
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 5, Uppsala

Publikationslista: