CV-sida

Adriana Puentes

Adriana Puentes
Adriana Puentes är universitetslektor inom Skogsskydd mot skadeinsekter, Inst. för Ekologi, SLU, Uppsala. Hon undrar: Hur kan vi använda oss av ekologisk kunskap om växternas försvarsmekanismer för att öka växtskyddet mot skadegörare? Växter har en rad otroliga egenskaper som förhindrar skador från växtätare (kallas för resistens) som t.ex. taggar eller olika kemiska substanser, samt egenskaper som gör det möjligt för växterna att klara av skador (kallas för tolerans). Traditionellt har fokus legat på att förhindra skador, sätta stopp för växtätare, eller manipulera resistensegenskaper hos växter. Grundläggande ekologisk forskning har visat att växterna behöver och faktiskt använder både resistens och tolerans för ett effektivt växtförsvar. I min forskning undersöker jag de fördelarna som följer av att främja resistens och tolerans samtidigt, för ett ökad skydd mot insektsangrepp.

Presentation

Jag är växtekolog med en bakgrund inom evolutionsbiologi, och en brinnande nyfikenhet för växt-växtätarinteraktioner. Är intresserad av att förstå de drivande faktorerna bakom deras samspel, vilka växtegenskaper som är avgörande för att minska insektsskador hos växter, samt de ekologiska och evolutionära påföljderna av detta. Är född i Colombia men flyttade som tonåring till Kanada. Tog min examen från University of Toronto inom evolutionsbiologi, där mitt intresse för växterna och insekter föddes. Mastersexamen inom ekologi tog jag från York University men gjorde allt fältarbete runt Umeå i Sverige. Min doktorsexamen fick jag från Uppsala Universitet inom ekologin och evolution av interaktioner mellan växter och växtätare och hade möjligheten att återvända till University of Toronto för att forska vidare inom ämnet i en kort post-doc vistelse. Året 2014 började jag jobba här på SLU, först som post-doc och nu som universitetslektor inom skogsskydd mot skadeinsekter.

Undervisning

Har undervisat inom ekologi, evolution och bevarandebiologi genom mina år som forskare i Kanada och Sverige. På SLU undervisar jag populationsekologi, evolution eller botanik för Landskapsarkitekter, Agronomer och Jägmästare.

Är kursledare för Ekologi BI1349 och BI1399.

Forskning

-Att nyttja en ny växtskyddsupptäckt för att få fram mer motståndskraftiga skogsplantor (Troedssons forskningsfond, Projektledare, 2020-2023)

-Användning av grundläggande kunskap om växternas försvarsmekanismer inom växtskydd: sammanföra tolerans och resistens för att öka skogsplantors överlevnad mot snytbaggegnag (VR, Projektledare, 2019-2023)

-Minskade insektsskador på planterade gran- och tallplantor genom att utnyttja variation i genetisk resistens (FORMAS, Projektledare, 2018-2023)

Andra projekt/studier:

-Växternas anpassning till klimatet (i samarbete med University of Toronto, Canada; University of Louisiana-Lafayette, USA; Centre national de la recherche scientifique, Montpellier, France). Projektets hemsida: 

-Inducering eller priming i skogsträd konsortium. Hemsida: https://lunadiezlab.com/priming-in-trees-consortium/

-Global Urban Evolution (GLUE) project. Evolution av kemiskförsvar hos vitklöver (Trifolium repens). Hemsida: http://www.globalurbanevolution.com/

-Metoder för att inducera eller aktivera försvarsmekanismer hos växter innan de blir angripna

-Växt-växt kommunikation och påverkan på snytbaggeskador

-Omnivorer som predatorer och deras påverkan på skalbaggar som skadar Salixodlingar

-Ekologiska och evolutionära faktorer som påverkar interaktioner mellan växter-växtätare-predatorer (tri-trofiska interaktioner)

Publikationer i urval

1. Chen Y, Puentes A, Björkman C, Brosset A, Bylund H (2021) Comparing exogenous methods to induce plant-resistance against a bark-feeding insect. Frontiers in Plant Science 12: 1504.  https://doi.org/10.3389/fpls.2021.695867

2. Zhang XN, Stephan JG, Björkman C, Puentes A (2021) Global change calls for novel plant protection: reviewing the potential of omnivorous plant-inhabiting arthropods as predators and plant defence inducers. Current Opinion in Insect Science 47: 103-110. https://doi.org/10.1016/j.cois.2021.06.001

3. Puentes A, Zhao T, Lundborg L, Björklund N, Borg-Karlson AK (2021) Variation in methyl jasmonate-induced defense among Norway spruce clones and trade-offs in resistance against a fungal and an insect pest. Frontiers in Plant Science 12: 962. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.678959

4. Tudoran A, Bylund H, Nordlander G, Oltean I, Puentes A (2021) Using associational effects of European beech on Norway spruce to mitigate damage by a forest regeneration pest, the pine weevil Hylobius abietis. Forest Ecology and Management 486: 118980. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.118980

5. Tudoran A, Nordlander G, Karlberg A, Puentes A (2020) A major forest insect pest, the pine weevil Hylobius abietis, is more susceptible to Diptera ‐than Coleoptera‐targeted Bacillus thuringiensis strains. Pest Management Science 77: 1303-1315. https://doi.org/10.1002/ps.6144

6. Chen Y, Bylund H, Björkman C, Fedderwitz F, Puentes A (2020) Seasonal timing and recurrence of methyl jasmonate treatment influence pine weevil damage to Norway spruce seedlings. New Forests 52: 431-448. https://doi.org/10.1007/s11056-020-09803-4

7. Abdala-Roberts L and Puentes A*, Finke DL, Marquis RJ, Montserrat M, Poelman EH, Rasmann S, Sentis A, van Dam NM, Wimp G, Mooney K, Björkman C (2019) Tri-trophic interactions: bridging species, communities and ecosystems. Ecology Letters 22: 2151-2167. https://doi.org/10.1111/ele.13392

*Shared first-authorship

8. Vicari M, Puentes A, Granath G, Georgeff J, Strathdee F, Bazely DR (2018) Unpacking multi-trophic herbivore-grass-endophyte interactions: feedbacks across different scales in vegetation responses to Soay sheep herbivory. The Science of Nature 105: 66. https://doi.org/10.1007/s00114-018-1590-9

9. Puentes A, Stephan JG, Björkman C (2018) A systematic review on the effects of plant-feeding by omnivorous arthropods: time to catch-up with the mirid-tomato bias? Frontiers in Ecology and Evolution 6: 218. https://doi.org/10.3389/fevo.2018.00218

10. Puentes A, Högberg KA, Björklund N, Nordlander G (2018) Novel avenues for plant protection: Plant propagation by somatic embryogenesis enhances resistance to insect feeding. Frontiers in Plant Science 9: 1553. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01553

11. Puentes A, Björkman C (2017) Costs and benefits of enemy-mediated plant protection: Omnivorous 'bodyguard' of willows (Salix spp.) more detrimental than expected. Oecologia: 184: 485-496. https://doi.org/10.1007/s00442-017-3878-4

12. Puentes A, Granath G, Ågren J (2016) Similarity in G matrix structure among natural populations of Arabidopsis lyrata. Evolution 70: 2370-2386.  https://doi.org/10.1111/evo.13034

13. Puentes A, Johnson MTJ (2016) Tolerance to deer herbivory and resistance to insect herbivores in the common evening primrose (Oenothera biennis). Journal of Evolutionary Biology 29: 86-97. https://doi.org/10.1111/jeb.12764

14. Puentes A, Torp M, Weih M, Björkman C (2015) Direct effects of elevated temperature on a Salix-leaf beetle-predatory bug system. Arthropod-Plant Interactions 9: 567-575. https://doi.org/10.1007/s11829-015-9401-0

15. Puentes A, Ågren J (2014) No trade-off between trichome production and tolerance to leaf and inflorescence damage in a natural population of Arabidopsis lyrata. Journal of Plant Ecology 7: 373-383. https://doi.org/10.1093/jpe/rtt051

16. Puentes A, Ågren J (2013) Trichome production and variation in young plant resistance to the specialist insect herbivore Plutella xylostella among natural populations of Arabidopsis lyrata. Entomologia Experimentalis et Applicata 149: 166-176. https://doi.org/10.1111/eea.12120

17. Puentes A, Cole WW, Barrett SCH (2013) Trimorphic incompatibility in Pontederia subovata (Pontederiaceae): an aquatic macrophyte from lowland South America. International Journal of Plant Sciences 174: 47-56. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/668229

18. Puentes A, Ågren J (2012) Additive and non-additive effects of simulated leaf and inflorescence damage on survival, growth and reproduction of the perennial herb Arabidopsis lyrata. Oecologia 169: 1033-1042. https://doi.org/10.1007/s00442-012-2276-1

19. Puentes A, Bazely DR, Huss-Danell K (2007) Endophytic fungi in Festuca pratensis grown in Swedish agricultural grasslands with different managements. Symbiosis 44: 121-126. (PDF finns hos A Puentes' ResearchGate konto: https://www.researchgate.net/profile/Adriana-Puentes)

20. Granath G, Vicari M, Bazely DR, Ball JP, Puentes A, Rakocevic T (2007) Variation in the abundance of fungal endophytes in fescue grasses along altitudinal and grazing gradients. Ecography 30: 422-430. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.0906-7590.2007.05027.x            

PÅ SVENSKA:

Björkman C, Zhang N, Lundmark A, Puentes A (2024) Insekter med dubbla roller - ökad förståelse kan leda till bättre växtskydd. Fakta Skog 2024:1. https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog24/faktaskog_01_2024.pdf

Björkman C, Puentes A (2019) Naturliga fiender till skadeinsekter – hur stor betydelse har det när de äter växter också? SLU Kunskapsbanken, länk: https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/ekologi/naturliga-fiender-till-skadeinsekter/


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618672403
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Älvkarleby