CV-sida

Aleksandar Vidakovic

Aleksandar Vidakovic

Presentation

Forskningsintressen:

Hållbara proteinkällor i modernt vattenbruk, näringsfysiologi och välfärd

Mål med min forskning:

Alternativa proteinkällor samt förbättring av mikrobiella proteinkällor som foder till odlad fisk

Forskningskompetens:

Försöksdesign, fodersammansättning, kirurgiska ingrepp på fisk (DA kanyl), provtagning och analysmetoder för studier om tillväxt och välfärd, stresstudier hos kallvattenfiskar, utformning av forskningsstudier.

Undervisning

Föreläsare på två kurser ‘’Biology and Environmental Sciences’’ (BI0844) och ‘’Introduction to Animal Science’’ (LB0037) vid SLU.

Lärarassistent under ett år, hanterade två kurser ("Vattenbruksnäring'' och "Vattenbruk: Produktion och hälsa'') vid norska universitetet för Life Sciences (NMBU/UMB), på Master-nivå.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga

Grupprojekt: Mikroorganismer, en framtida hållbar foderresurs för odlad fisk 

Titel på mitt projekt: Svampar som proteinkälla i foder för odlad fisk: effekt på tillväxt, välfärd och hälsa

Projektansvariga: Anders Kiessling och Torbjörn Lundh

Doktorander: Aleksandar Vidakovic, David Huyben och Andreas Nyman


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Akvakultur
Telefon: 018-671595, 072 5045626
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala