CV-sida

Allan Gunnarsson

Allan Gunnarsson
Jag är landskapsarkitekt och universitetslektor med inriktning mot vegetationsbyggnad och parkskötsel. Största delen av min tid ägnas åt undervisning inom grundutbildningen. Därutöver bedriver jag forskning med inriktning mot vegetationsbyggnad, landskapsvård samt trädgårds- park- och kulturlandskapshistoria.

Presentation

Efter landskapsarkitektexamen 1983 har jag i huvudsak varit anställd vid SLU i Alnarp där jag disputerade 1993 med en historiskt inriktad avhandling: "Fruktträden och paradiset - om fruktträden som betydelsebärare". Intresset för människans relation till växter och landskap som avhandlingen är ett uttryck för, har följt mig genom åren liksom intresset för kulturlandskapets utveckling och vård, trädgårdshistoria, parkernas skötsel och utveckling i relation till brukarna och biotopinriktad vegetationsgestaltning. Den praktikbaserade undervisningen och forskningen har också legat mig varmt om hjärtat och ledde till en gästproffesur vid Göteborgs universitet 2006-2011 med inriktning mot trädgårdshantverk och landskapsvård.

Undervisning

Under åren har jag arbetat med undervisning och undervisningsutveckling inom flera områden och utbildningsprogram. De kurser som jag numera har ansvar för är "Skötsel av grönytor och naturmarker" inom landskapsingenjörsprogrammet samt "Park- och naturmarksförvaltning med praktik" inom landskapsarkitektprogrammet. På masternivå är jag ansvarig för kursen: Dynamic vegetation design". Dessutom handleder och examinerar jag en lång rad examenserbeten årligen inom landskapsarkitekt-, landskapsingenjör- och trädgårdsingenjörprogrammen.

Forskning

De forskningsprojekt jag har deltagit respektive drivit de senaste åren handlar om trygghet i parkmiljö, utveckling av skolgårdsmiljöer, liv och arbete i vår tids villaträdgårdar samt kunskapsinnehållet i och utvecklingen av arboretet Valls Hage i Gävle.

Publikationer i urval

PUBLIKATIONSLISTA 2010-2016

Vetenskapliga artiklar

Ling, Q., Tian, G., Gunnarsson, A., Hammer, M., & von Bothmer, R. (2010). A Methodological Study of Biotope Mapping in Nature Conservation. In: Urban Forestry & Urban Greening. Vol 9. P 161-166

Gunnarsson, A. (2010). Wooded meadow Gardening in Southern Sweden During the Past Centuries. Acta Horticulturae, number 881, volume 2, s.997-972

Gao, T., Qiu, L., Hammer, M., & Gunnarsson, A. (2012). The Importance of Temporal and Spatial Vegetation Structure Information in Biotope Mapping Schemes: A Case Study in Helsingborg, Sweden. Environmental Management vol. 49 (2), s. 459-472.                              

Sjöman, H., Gunnarsson, A., Pauleit, S., & von Bothmer, R.(2012). Selection Approach of Urban Trees for Inner-city Environments: Learning from Nature. Arboriculture & Urban Forestry 2012, 38 (5), s. 194-204.   

Mellqvist, H., Gustavsson, R. & Gunnarsson, A.(2013).  Using the connoisseur method during the introductory phase of landscape planning and management. Urban Forestry & Urban Greening 12(2), s. 211-219. 

Jansson, M., Gunnarsson, A., Mårtensson, F. & Andersson, S. (2014). Children’s perspectives on vegetation establishment: Implications for school ground greening. Urban Forestry & Urban Greening 13(1),s. 166-174.

Saltzman, K., Sjöholm, C. & Gunnarsson, A. (2016). Önskat och oönskat? Trädgårdens växter mellan natur och kultur. RIG, Kulturhistorisk tidskrift. Nr 1 2016, s.14-34

 

Populärvetenskapliga artiklar och faktablad

Gunnarsson, A., (2012). Släpp stadsträden fria. Krönika i Sveriges Natur, 2012-2.

 

 Böcker och bokkapitel

Gunnarsson, A., (2011). Om landskapsvårdens och trädgårdens hantverk. I: Almevik, G., Bergström, L., & Löfgren, E., (eds): Hantverkslaboratorium. Göteborgs Universitet, s. 51-60.

Gunnarsson, A., (2014). Trädens sociala och symboliska värden. I: Lundqvist, S. & Johnson, L., (eds): Skogens social värden – forskningen visar vägen, Swedish University of Agricultural Sciences, s. 28-37.

Gunnarsson, A., (2015). Träden och människan. I: Sjöman, H., & Slagstedt, J., (eds):Träd i urbana landskap. Studentlitteratur, s. 19-54. 

Gunnarsson, A., Lorentzon, K & Öxell, C., (2016). Arboretet Valls Hage i Gävle – tankar inför planerad förnyelse. I: Lustgården, årgång 96, s. 53-64.

 

Rapporter

Johansson, C., Persson, J., Schroeder, H., Gunnarsson, A., Hammer, M., & Gyllin, M. (2011). Ekologisk uthållig parkskötsel – ett fullskaleexperiment i Bulltoftaparken, Malmö. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Rapport 2011:2.

Gunnarsson, A., (2012). Fruktodlingskoncept för stadens grönområden. In: Stadsodling – Reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Rapport 2012:31, 25-35.

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H., & Kristensson, E., (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Rapport 2012:13.

Kristensson, E., Jansson, M., Fors, H., Gunnarsson, A., Lindgren, T., Wiström, B., & Norlin, M., (2012). Trygghet i bostadsområdets gröna miljöer – en kunskapssammanställning. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap.

 


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415406
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp