Hoppa till huvudinnehåll

Forskning med genomslag i samhället

Här visas några exempel på forskning och miljöanalys som har fått stort genomslag i samhället. Artiklarna ligger i SLU:s kunskapsbank och härrör från Formas analys av forskningens genomslag i samhället 2015 samt från utredningen Kvalitet och nytta 2018.
Nötboskap på bete.

Bättre välfärd för Europas djur med gemensamma mått

Djur behandlas olika väl i Europas länder. Inom EU-projektet Welfare Quality har SLU-forskare varit med om att utarbeta bedömningskriterier för djurvälfärd, främst för nötkreatur, grisar och fjäderfä. Kriterierna tillämpas nu i flera länder inom EU, vilket gör att djuren får det bättre överlag.

 • Husdjur och vilt
 • Djuromvårdnad
 • Etologi
 • Husdjursvetenskap
 • Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
 • Djur
Snytbagge som gnager på barrträdsplanta.

Beläggning med sand hindrar snytbaggens gnag

Snytbaggen är en allvarlig skadegörare som dödar många nysatta barrträdsplantor om de inte skyddas. En framgångsrik innovation från SLU, Conniflex, har lett till att insekten nu möts av ett skyddande lager av sand istället för av insekticider. Rätt plantering minimerar risken för angrepp ytterligare.

 • Skog och trä
 • Entomologi
 • Skogshushållning
 • Institutionen för ekologi
 • Skog

TC4F – biobaserade produkter från agroråvara

TC4F-projektet bygger på den gröna växten som en biologisk fabrik för att framställa strategiskt viktiga komponenter, och ett bioraffinaderi- och produktorienterat koncept med råvaror från jordbruket inklusive mellangrödor och sidoströmmar från hela sektorn.

 • Jordbruk

Lodjurs- och järvforskning inom renskötselområdet

Naturvårdsverket initierade år 1994 forskning på lodjur och järv i renskötselområdet. En grund till rovdjursforskningen vid SLU var att ersättningssystemet för rovdjursdödade renar ändrades år 1996 efter flera års förarbete, från ett system som bygger på dokumenterade förluster till ett riskbaserat system där antal lodjur och järvar inom en sameby utgör grunden för rovdjursersättningen. Det nya ersättningssystemet kräver goda kunskaper om rovdjuren.

 • Biologisk mångfald
 • Husdjur och vilt

Forskningsprogrammet FuncFiber - vedbiologi och vedkemi

Det pågår en stark utveckling av vedbaserade bioraffinaderier för produktion av energi, biodrivmedel och gröna kemikalier. Behovet av vedbiomassa ökar, och därmed trycket på skogarna. Oavsett om vi väljer att öka produktionen per hektar skogsmark eller intensivodla skogsträd är det viktigt att påskynda förädlingen av träden.

 • Skog och trä

Banunderlag för häst

Inom all sport med hästar är det viktigt att minimera skaderiskerna. Man har sett att tränings- och tävlingsunderlag kan vara orsak till ortopediska problem hos hopphästar. Därför behöver ridbanors egenskaper kunna beskrivas objektivt.

 • Husdjur och vilt

Ekosystembaserad fiskeriförvaltning i Östersjön

Förvaltningen av kommersiellt fiske inom EU går mot så kallad ekosystembaserad fiskeriförvaltning, som kräver kunskap om hur olika fiskarter påverkar varandra. Forskningen har gett ny och för fiskeriförvaltningen avgörande kunskap kring samspelet mellan torsk och dess bytesfiskar strömming och skarpsill, samt konsekvenserna av detta samspel för Östersjöns ekosystem.

 • Vatten och fisk
Loading…