CV-sida

Anders Sandström

Anders Sandström
Jag undervisar på flera kemikurser och administrerar undervisning på GU-nivå.

Presentation

Jag arbetar också som föreståndare för det mark-ekologi-kemiska studentlaboratoriet MEKÖL (sedan 2011) och tidigare som föreståndare för kemiskt övningslaboratotium KÖL (2002-2011).

  • Jag är sedan 2017 biträdande studierektor för grundutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper.
  • Jag var studierektor för grundutbildning 2002-2016, först på institutionen för kemi och 2014-2016 på institutionen för kemi och bioteknologi.
  • Jag var prefekt för institutionen för kemi, SLU, 2000-2002
  • Jag var institutionens för kemi studierektor för forskarutbildning 1999-2000
  • Jag tillträdde en tjänst som universitetslektor vid kemi, SLU, 1998.
  • Jag tillträdde en tjänst som 1:e forskningsingenjör vid institutionen för bioorganisk kemi, Uppsala universitet,  1996.
  • Jag blev docent i bioorganisk kemi, Uppsala universitet, 1993.
  • Jag tillträdde en tjänst som forskarassistent vid institutionen för bioorganisk kemi, Uppsala universitet,  1990.
  • Jag disputerade i bioorganisk kemi, Uppsala universitet, 1989.
  • Jag påbörjade mina doktorandstudier i gruppen för bioorganisk kemi vid institutionen för mikrobiologi, Uppsala universitet, 1983.

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Organisk kemi Universitetslektor vid Speciallokaler för undervisning; Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
Telefon: +4618673463
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala