CV-sida

Ann-Britt Florin

Ann-Britt Florin

Presentation

Som forskare vid Kustlaboratoriet ansvarar jag för beståndsanalys och rådgivning i kustfiskefrågor. Jag är även som biträdande avdelningschef ansvarig bl.a. för fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

  • Bestånds identifiering - genom olika metoder som genetik, märkning och otolitkemi
  • Fredningsområden – uppföljning av effekten av fredningsområden på marin fiskfauna
  • Plattfiskar – biologi och beståndsuppskattningar
  • Främmande arter –utbredning av främmande arter i Sveriges kustvatten och effekten på inhemska ekosystem

Publikationer i urval

Florin AB, Höglund J. 2008 Population structure of flounder (Platichthys flesus) in the Baltic Sea: differences among demersal and pelagic spawners. Heredity. 101: 27-38.

Florin A.-B., Sundblad G. and Bergström U. 2009. Characterisation of juvenile flatfish habitat in the northern Baltic proper. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 82: 294-300.

Florin, A.-B. 2011. Svartmunnad smörbult-risk eller resurs? HAVET 2011: 49-51. (in Swedish)

J. Olsson, A.-B. Florin, K. Mo, T. Aho & N. Ryman.2012. Gentic structure of whitefish (Coregonus maraena) in the Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Svience. 97:104-113.

Florin, A.-B., Bergström, U., Ustups, D., Lundström, K., Jonsson, P.R. 2013. Effects of a large northern European no-take area on flatfish populations. J. Fish.Biol. 83:939-962

Ustups, D. Bergström, U., Florin, A.B. Kruze, E., Zilniece, D., Elferts, D., Knospina, E. Uzars, D. 2016. Diet overlap between juvenile flatfish and the invasive round goby in the central Baltic Sea. Journal of Sea Research 107: 121-129 http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2015.06.021.

Ojaveer, H. Galil, B.S., Lehtiniemi, M.Christoffersen, M.,Clink, S. Florin, A.-B., Gruszka, P., Puntila, R. Behrens, J. 2015. Twenty five years of invasion: management of the round goby Neogobius melanostomus in the Baltic Sea. Management of Biological Invasions 6(4): 329–339, doi: http://dx.doi.org/10.3391/mbi.2015.6.4.02

Ustups, D. Bergström, U., Florin, A.B. Kruze, E., Zilniece, D., Elferts, D., Knospina, E. Uzars, D. 2016. Diet overlap between juvenile flatfish and the invasive round goby in the central Baltic Sea. Journal of Sea Research 107: 121-129 http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2015.06.021.

Ojaveer, H., Olenin, S., Narščius, A., Florin, A.-B., Ezhova, E., Gollasch, S., Jensen, K.R., Lehtiniemi, M., Minchin, D., Normant-Saremba, M. Strāke, S. 2016. Dynamics of biological invasions and pathways over time: a case study of a temperate coastal sea. Biological Invasions, In Press.

 

Fullständig publikationslista på SLU PuB

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser
Telefon: +46104784122, +46761268062
Postadress:
Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Box 7018
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala