CV-sida

Ann Pettersson

ann-pettersson.jpg
Som de flesta som väljer veterinäryrket älskar jag djur. Jag visste redan vid sju-års ålder att detta var vad jag ville syssla med som vuxen (vilket förvånade mina djurrädda föräldrar och syskon). Jag växte upp på USA´s östkust och hittade ofta herrelösa hundar och katter (och en och annan gråsparv) som jag, till min mammas förskräckelse, släpade hem.

Forskning

2007 blev jag Sveriges första specialist i odontologi hund och katt. Sjukdomar i munhålan är vanligt förekommande hos våra sällskapsdjur men har tyvärr tidigare ofta förbisetts. I dag är odontologi (läran om tändernas sjukdomar) ett snabbväxande ämne inom veterinärmedicin både nationellt och internationellt. Jag har varit ansvarig för undervisningen i odontologi (hund och katt) för veterinärstudenter sedan 1997 och har samtidigt arbetat med utformande av en specialistutbildning för examinerade veterinärer inom odontologi hund och katt (se http://www.svf.se/sv/Sallskapet/Specialist--steg-II/). I dag finns det 3 färdiga specialister i Sverige och 2 är under utbildning. Jag ansvarar för utformandet av en uppdragsutbildning (hund och katt) för humantandläkare på uppdrag av Jordbruksverket som planeras påbörjas hösten 2013. För mig har det varit viktigt att öka kunskapen bland veterinärer, veterinärstuderande och djurägare om vikten av en god munhälsa både för djurets välbefinnande och för dess allmänna hälsa. Forskning kring oralhälsa är grunden till ökad kunskap och därmed god vård, Därför är min målsättning att initiera och utveckla forskning kring munhälsan hos hund och katt vid SLU. Jag bedriver även specialistmottagning vid UDS och handleder för närvarande Eva Lundell som är i slutskedet av sin specialistutbildning i odontologi hund och katt.

Mitt intresse för veterinärmedicinsk reproduktionsforskning finns kvar och jag har varit biträdande handledare för Dr. Alfred M. Mwanza, som slutförde sina doktorandstudier 2000 (Oviductal Isthmic Motility and the Effect of Stress thereupon and on the Endocrine Status and Ova Transport of Recently Ovulated Pigs, 2000). Sedan 2012 är jag biträdande handledare för Dr Supranee Jitpean som forskar kring pyometra hos hund.

Aktuell forskning

Tandresorption hos katt

 • Tandresorption är en av kattens vanligaste sjukdomar. Vår forskning har visat att 32 % av svenska katter över 1 år lider av sjukdomen. Vi har också visat att det föreligger en mycket stark korrelation mellan stigande ålder och ökad förekomst av sjukdomen.

  Sjukdomen karakteriseras av en progressiv resorption av tandbenet (dentin) utan känd orsak. Tandresorptionen leder till exponering av tandpulpan och successiv destruktion av tanden. Då sjukdomen är mycket vanlig bland äldre katter där oral smärta lätt kan maskeras av "ålders beteenden" har vi undersökt beteendet hos katter före och efter behandling av tandresorption.

  Preliminära resultat tyder på att behandlade katter blir mer aktiva och att deras aptit förbättras.

  Gör tandresorption ont? I ett doktorandprojekt undersöker om vi kan hitta mer objektiva sett att bedöma oral smärta hos katt. Vår förhoppning är att denna kunskap ska hjälpa oss utforma bättre behandlings- och smärtlindringsstrategier vid oralkirurgi.

Samband mellan oralhälsa med andra systemsjukdomar

 • Feline diabetes mellitus
 • Jag är biträdande handledare i handledargruppen för doktorandprojektet Feline diabetes mellitus (doktorand Malin Öhlund). Inom ramen för detta projekt kommer olika kliniska parametrar där ibland oralhälsa hos katter med diabetes utvärderas.
 • Kronisk njursvikt hos hund
 • Doktorand Lena Pelander forskar kring kronisk njursvikt hos hund. Som en del i hennes arbete kommer eventuella samband mellan oralhälsa och kronisk njursvikt att utvärderas.
 • Oralhälsa hos vilda djur
 • Även våra vilda djur lider av tandsjukdomar. Vi har utfört en pilotstudie kring tandhälsa hos frilevande svenska björnar och även tandhälsa hos frilevande svenska lodjur.

Reproduktion

 • Pyometra
 • Jag är biträdande handledare för Doktorand Supranee Jitpean som forskar kring bakterieorsakad livmodersinflammation (pyometra) hos hund.

Mina forskningskollegor

Ragnvi Hagman, Odd Höglund, Anne-Sofie Lagerstedt, Lena Pelander, Jens Häggström, Helene Hamlin, Malin Öhlund, Bodil Ström-Holst, Supranee Jitpean, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Göran Andersson, Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Helena Röcklinsberg, Institutionen för husdjurshygien, SLU

Eva Lundell, UDS, SLU

Mats Stridberg, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Bakgrund

Efter veterinärexamen 1982 fick jag möjlighet att pröva på forskning vid dåvarande institutionen för obstetrik och gynekologi under 3 månader. Här blev jag kvar till 1992. Under denna tid väcktes inte bara mitt forskningsintresse utan även mitt engagemang i undervisning av veterinärstudenter. Mitt forskningsarbete då rörde äggledarfunktion hos grisar och resulterade i en LIC avhandling 1989 och Doktorsavhandling 1992.

Under min doktorandtid arbetade jag regelbundet som vikare i Östervåla distrikt och bedrev stuteriverksamhet.

1992 blev jag anställd vid Viltenheten på SVA. Intresset för vilt har jag kvar.

Sedan 1994 har jag arbetat med smådjur i olika konstellationer vid SLU. Sedan 2007, då avdelningen för hund, katt och övriga smådjur inkorporerades i institutionen för kliniska vetenskaper, har jag återigen fått möjlighet att bedriva forskning.

2006 erhöll jag specialist kompetens i hunden och kattens sjukdomar och 2007 Specialist titel i odontologi hund och katt.

2012 blev jag docent i odontologi.

Mitt huvudsakliga intresseområde är munhålans sjukdomar och akut och intensivvård.

Publikationer i urval

Jitpean S., Hagman R., Ström Holst B., Höglund OV., Pettersson A., Egenvall A. 2012: Breed Variations in the Incidence of Pyometra and Mammary Tumours in Swedish Dogs. Reprod Dom Anim. 47 (Suppl 6), 347-350

Pettersson A., 2011: Tooth Resorption in the Swedish Eurasian Lynx (Lynx lynx). J Vet. Dent. 27 (4), 222-226

Armeren H., Pettersson A., Mannerfelt T., 2009: Diagnostik och Behandling av FORL. SVT. 16, 17-21

Strömqvist A., Fahlman Å., Arnemo J.M. and Pettersson A., 2009: Dental and periodontal health in free-ranging Swedish brown bears (Ursus arctos). J Comp Path. 141, 170-176

Pettersson A. and Mannerfelt T., 2003: Prevalence of Dental Resorptive Lesions in Swedish Cats. J. Vet. Dent. 20 (3), 140-142

Mwanza A. M., Englund P., Pettersson A. and Einarsson S., 2000: Oviductal isthmic motility patterns as monitored by plyveiw TM in unrestrained sows around ovulation. Animal Reprod. Sci. 62 (4), 309-320

Mwansa A. M., Lundeheim N., Pettersson A. and Kindahl H., 2000: Oviductal isthmic motility in relation to ovulation and endocrine changes in unrestrained sows. Theriogenology 58 (8), 1609-1621

Pettersson A., 1993: The Effect of Inducing Standing Reflex, Cervical Stimulation and Insemination on Intraluminal Pressure Variations in the Isthmus of the Oviduct in Unrestrained Gilts. Acta Vet. Scand. 34 (2), 117-124

Pettersson A., Einarsson S. and Kindahl H., 1993: A Study on the Effect of Inhibition of Prostaglandin Biosynthesis with Flunixin Meglumine and later Administration of Prostaglandin F2a on the Intraluminal Pressure Variations in the Isthmus of the Oviduct in Unrestrained Gilts. Acta Vet. Scand. 34 (2), 125-131

Pettersson A., Einarsson S. and Kindahl H., 1993: Intraluminal Pressure Variations in the Isthmus of the Porcine Oviduct after Insemination with Saline, Oestrogen Solution and Boar Semal Fluid. Acta Vet. Scand. 34 (2), 109-116

Pettersson A., 1991: Cyclic Variations in Intraluminal Pressure in the Isthmus of the Oviduct in Unrestrained Gilts. J. Vet. Med. 38, 337-343

Pettersson A., Larsson B. and Einarsson S., 1991: The Effect of Unilateral Ovariectomy on the Intraluminal Pressure in the Porcine Oviductal Isthmus. J. Vet. Med 38, 481-484

Pettersson-Henriksson A. and Einarsson S., 1990: A Study on the Effect of Narcosis on the Oviductal Activity Using a New Method for Continuous Monitoring of the Activity. Acta Physiol.Scand. 138, 93-94

Rojanasthien S., Henriksson A., Seguin BE., Einarsson S., 1988: Utero-ovarian Vein catheterization in the Pig: Blood Levels of Oestradiol-17β and Progesterone during Follicular and early Luteal Phases in the Gilt. J. Vet. Med. 35, 24-30

Henriksson A., Gustavsson A. and Einarsson S., 1987: A New Method for Continuous Recording of Oviductal Pressure Variations in Unrestrained Gilts. Acta Physiol. Scand. (131), 303-307

 


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjurskirurgi
Telefon: 018-672678
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala