CV-sida

Anna Kendall

Anna Kendall är doktorand och forskar på Nerve Growth Factor (NGF) hos häst. Målet är att avgöra om NGF kan användas som en biomarkör för smärta hos detta djurslag.

Presentation

Jag har varit aktiv kliniker i flera år och har publicerat minder studier och fallrapporter inom många olika områden av internmedicin på häst. Som dokorand har jag förmånen att få gå ner på djupet i ett ämne. Jag är intresserad av smärtfysiologi och hur vi kan moderera smärtan med olika behandlingar. Både smärtimpulsernas magnitud från den perifera kroppen och det centrala nervsystemets tolkning av signalen har betydelse för hur smärtan upplevs. Eftersom hästen är ett djur som inte uttrycker sin smärta tydligt, kan smärtbedömning och därmed insättande av optimal behandling vara svårt. Mer forskning behövs för att vi ska bli bättre på detta.

Bakgrund

Jag tog veterinärexamen vid SLU 2003 och arbetade därefter några månader som distriktsveterinär innan jag gjorde ett års internship vid Ontario Veterinary College i Guelph, Canada. Därefter specialiserade jag mig inom hästmedicin vid SLU och erhöll europeisk specialisttitel i internmedicin (Diplomate ECEIM) 2009. Efter specialistexamen arbetade jag som adjunkt i hästmedicin vid kliniska vetenskaper, SLU. År 2011 flyttade jag till Nya Zeeland för en tjänst som senior lecturer (equine medicine) vid Massey University i Palmerston North. Vid Massey undervisade jag veterinärstudenter och djursjukskötarstudenter i hästmedicin. 2014 återvände jag till Sverige och började en anställning som medicinspecialist vid Mälaren Hästklinik i Sigtuna. Sedan 2019 är jag tillbaka på SLU igen.

Publikationer i urval

Otitis externa in eight horses – clinical signs, treatment and prognosis

Odelros E, Kendall A, Wulcan S, Bergvall K

Vet Dermatol. 2019 Oct 30(5) 430-32.

 

Idiopathic peritonitis in horses: a retrospective study of 130 cases in Sweden (2002-2017)

Odelros E, Kendall A, Hedberg-Alm Y, Pringle J

Acta Vet Scand. 2019 Apr 25;61(1):18

 

Retrospective evaluation of 155 adult equids and 21 foals with tetanus from Western, Northern, and Central Europe (2000-2014). Part 2: Prognostic assessment.

van Galen G, Rijckaert J, Mair T, Amory H, Armengou L, Bezdekova B, Durie I, Findshøj Delany R, Fouché N, Haley L, Hewetson M, van den Hoven R, Kendall A, Malalana F, Muller Cavalleri J, Picavet T, Roscher K, Verwilghen D, Westermann C, Saegerman C.

J Vet Emerg Crit Care 2017 Nov 27(6):697-706

 

Retrospective evaluation of 155 adult equids and 21 foals with tetanus in Western, Northern, and Central Europe (2000-2014). Part 1: Description of history and clinical evolution.

van Galen G, Saegerman C, Rijckaert J, Amory H, Armengou L, Bezdekova B, Durie I, Findshøj Delany R, Fouché N, Haley L, Hewetson M, van den Hoven R, Kendall A, Malalana F, Muller Cavalleri J, Picavet T, Roscher K, Verwilghen D, Wehrli Eser M, Westermann C, Mair T.

J Vet Emerg Crit Care 2017 Nov 27(6):684-696

 

Duration of tetanus immunoglobulin G titres following basic immunisation of horses.

Kendall A, Anagrius K, Gånheim A, Rosanowski SM, Bergström K.

Equine Vet J. 2016 Nov 48(6):710-713

 

Preliminary Study of tissue concentrations of penicillin after local administration into the guttural pouches in four healthy horses.

Kendall A, Mayhew IG and Petrovski K.

Aust Vet J 2016 Aug 94(8): 271-273

 

Antimicrobial Susceptibilities of Aerobic Isolates from Respiratory Samples of Young New Zealand Horses.

Toombs-Ruane LJ, Riley CB, Kendall AT, Bolwell CF, Benschop J, Rosanowski SM.

J Vet Intern Med. 2015 Nov 29(6):1700-6.

 

Antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from neonatal foal samples submitted to a New Zealand veterinary pathology laboratory (2004 to 2013).

Toombs-Ruane LJ, Riley CB, Kendall AT, Hill KE, Benschop J, Rosanowski SM

N Z Vet J. 2015 Nov 23:1-5

 

Medical and surgical management of an intra-abdominal abscess of hepatic origin in a horse

Cypher E, Kendall A, Panizzi L, Stewart A, Taylor S, Bodaan C, Riley C, Gordon S, Whitfield L

J Am Vet Med Assoc. 2015 Jul 247(1):98-105.

 

What is your neurologic diagnosis? Vestibular disease

Cypher E, Kendall A, Pauwels F

J Am Vet Med Assoc. 2015 Jul 247(1):98-105.

 

Virological and serological investigation of Equid herpesvirus 1 infection in New Zealand

Dunowska M, Gopakumar G, Perrott MR, Kendall AT, Waropastrakul S, Hartley CA, Carslake HB

Vet Microbiol. 2015 Apr 176(3-4):219-28.

 

Immune-mediated haemolytic anaemia: Drug induced or not?

Kendall A, Pringle J

Equine Vet Education. 2014 May 26(5): 234–236.

 

Equine multinodular pulmonary fibrosis in association with asinine herpesvirus type 5 and equine herpesvirus type 5: a case report.

Back H, Kendall A, Grandón R, Ullman K, Treiberg-Berndtsson L, Ståhl K, Pringle J

Acta Vet Scand. 2012 Sep 25;54:57.

 

Megavesica in a neonatal foal.

Tóth T, Liman S, Larsdotter S, Ley C, Karlstam E, Kendall A

Equine Vet Education. 2012 Aug 24(8): 396-403.

 

Tachypnea and antipyresis in febrile horses after sedation with alpha-agonists

Kendall A, Mosley C, Bröjer J

J Vet Intern Med. 2010 Jul-Aug:24(4):1008-11

 

Enilconazole treatment of horses with superficial Aspergillus spp. rhinitis

Kendall A, Bröjer J, Karlstam E, Pringle J

J Vet Intern Med. 2008 Sep-Oct:22(5):1239-42

 

Radiographic parameters for diagnosing sand colic in horses

Kendall A, Ley C, Egenvall A, Bröjer J

Acta vet Scand. 2008 Jun 13;50:17

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation