CV-sida

Anna-Lena Holgersson

Anna-Lena Holgersson
Föreståndare för hippologenheten och hippologprogrammet. Sekreterare i Veterinärmedicinska och Husdjursvetenskapliga fakultetens kommitté för hästfrågor. Ansvarig utgivare för HästSverige.

Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för hippologi
Telefon: +4618672143, +46708488696
Postadress:
Enheten för hippologutbildning
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala