CV-sida

Anna Levinsson

Presentation

Jag är forskare inom urban vegetation, med fokus på stadsträd. Jag arbetar med frågor kopplade till hållbart samhällsbyggande och hur vegetation kan vara en viktig del i det. För långsiktig hållbarhet så är förståelse för hur träd fungerar, och vad som krävs för att upprätthålla en hög vitalitet under olika förutsättningar en viktig kugge, och jag arbetar med frågor kopplade till det. 

 

Undervisning

Jag driver kursen "Trädvård", en valbar kurs för tredjeårsstudenter inom landskaps- och trädgårdsingenjörsprogrammen.

Jag handleder kandidat- och mastersuppsatser, och föreläser också sporadiskt i andra kurser kring olika teman kopplade till stadsträd och hållbarhet.

Forskning

För närvarande så leder jag ett Formas-finansierat projekt med målet att öka kunskapen om kolkostnader kopplade till att plantera och sköta urbana träd. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för att kunna fatta välinformerade beslut för ökad hållbarhet i urbana miljöer. Jag är också projektledare för ett doktorandprojekt kring hållbara artval för trädanvändning i Etiopiska städer.

Jag är också involverad i ett projekt där vi undersöker effekterna av talletablering på dikade mossor. Projektet leds av Johannes Edvardsson på Lunds Universitet. 

Handledning

För närvarande är jag biträdande handledare för två doktorander, Sanna Ignell och Gebretsadik Melak Tamene.

Publikationer i urval

LEVINSSON, A., EMILSSON, T., SJÖMAN, H. & WISTRÖM, B. 2024. Using stomatal conductance capacity during water stress as a tool for tree species selection for urban stormwater control systems. Urban Forestry & Urban Greening, 91, 128164.


LUND, A., LEVINSSON, A., ÖSTBERG, J. & WISTRÖM, B. 2023. Pruning revisited – effect of pruning season on wood discoloration and occlusion in four temperate broadleaved tree species. Forestry: An International Journal of Forest Research.


WISTRÖM, B., EMILSSON, T., SJÖMAN, H. & LEVINSSON, A. 2023. Experimental evaluation of waterlogging and drought tolerance of essential Prunus species in central Europe. Forest Ecology and Management, 537.

Sjöman, H., Levinsson, A., Emilsson, T., Ibrahimova, A., Alizade, V., Douglas, P., and Wiström, B. (2021) Evaluation of Alnus subcordata for urban environments through assessment of drought/flooding tolerance and leaf economical investments. Dendrological 85: 39-50

Emilsson, T., Sjöman, H., Wiström B., and Levinsson, A. (2020). Characterizing the Belowground Environment in Novel Street Tree Installations in Sweden. In: Watson G, Morgenroth J, Scharenbroch B, Gilman E, editors. The Landscape Below Ground IV: Proceedings of the Fourth International Workshop on Tree Root Development in Urban Soils. Vol. IV. International Society of Arboriculture. p. 424–436.

Levinsson, A., Fransson, AM, and Emilsson, T. (2017) Investigating the relationship between various measuring methods for determination of establishment success in urban trees. Urban Forestry & Urban Greening 28: 21-27

Levinsson, A., Konijnendijk Van den Bosch, C., Fransson, AM., and Öxell, C. (2015). Visual assessment of establishment success in urban Prunus avium (L.) and Quercus rubra (L.) in relation to water status and morphological characteristics. Urban Forestry & Urban Greening 14(2):218-224

Levinsson, A., Saebo, A., and Fransson, AM. (2014). Influence of nursery production system on water status in transplanted trees. Scientia Horticulturae 178:124-131

Levinsson, A. (2013). Post-transplant shoot growth of trees from five different production methods is affected by site and species. Arboriculture & Urban Forestry 39(5):201-210

 

Avhandling:

Levinsson, A. Urban Tree Establishment: The Impact of Nursery Production Systems and Assessment Methods. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 2015:24.

 


Kontaktinformation