CV-sida

Anna Lundhagen

Anna Lundhagen
Vicerektor med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys

Presentation

På SLU bedriver vi forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys med fokus på hållbar förvaltning av naturresurser, både det vilda och det domesticerade. Som vicerektor strävar Anna Lundhagen efter att leda universitetet och dess medarbetare så att det framgångsrikt kombinerar hög kvalitet och hög samhällsrelevans. I sitt arbete får Anna utlopp för sitt  stora intresse för strategiskt, akademiskt ledarskap och för verksamhetsutveckling i samverkan med samhällets aktörer.

Forskning

Anna Lundhagens forskningsintressen har framförallt varit inom populationsgenetik och evolutionär ekologi kopplat till naturvård, skadegörare och invasiva arter. Genom utveckling av molekylära metoder för att studera interaktioner mellan arter har Anna bidragit till att vi numera analyserar maginnehållet hos organismer och på så sätt bättre förstå vem som lever av vem. 

Miljöanalys

SLU tar pulsen på miljön och arters utveckling över stora delar av Sverige och dess olika landskapstyper. Resultaten används för att förstå processer och till beslutsunderlag som kan förbättra förvaltning och leda till ändamålsenliga åtgärder.

Samverkan

Verksamheter och människor utvecklas genom samverkan tillsammans med våra avnämare, och vi når mycket längre tillsammans än varje del kan göra var för sig. På SLU samverkar vi med myndigheter, organisationer och företagare inom både jord- och skogsbrukssektorn och de som fokuserar på obrukade delen av miljön. Vi verkar brett både nationellt och internationellt.  

Bakgrund

I september 2020 tillträdde Anna Lundhagen som vicerektor med specifikt ansvar för SLUs samverkan och miljöanalys. Anna har en grundutbildning i biologi från Lunds och Uppsala universitet och det var i Uppsala hon disputerade 2002. Efter det rekryterades hon till SLU för att utveckla projekt där molekylära metoder kunde bryta ny väg. Ända sedan hennes doktorandtid har hon även haft olika förtroendeuppdrag och ansvarsområden med fokus på att utveckla verksamheter vid sidan av sin forskning och undervisning. Anna Lundhagen blev docent i ekologi 2009 och sedan 2013 har hon arbetat i prefektroll. 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Universitetsledningen
Telefon: +46 18672370, +46 703955780
Postadress:
Vicerektor, Box 7070
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala