CV-sida

Anna Lundhagen

Anna Lundhagen
Prefekt och docent i naturvårdsbiologi

Presentation

Jag kombinerar ett utforskande förhållningssätt med ett brinnande intresse för naturen och hur vi förvaltar den, strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling. Det har lett fram till en docentur i naturvårdsbiologi och sedan flera år tillbaka ett prefektskap på institutionen för ekologi. Min passion är att utveckla verksamheter och människor.

Forskning

Mina forskningsintressen är framförallt inom populationsgenetik och evolutionär ekologi kopplat till naturvård, men jag har även varit inblandad i projekt som fokuserar på skogsskadegörare och invasiva arter. Genom att utveckla molekylära metoder för att studera interaktioner mellan arter kan vi numera analysera maginnehållet hos organismer och på så sätt bättre förstå vem som lever av vem. 

Miljöanalys

På institutionen tar vi pulsen på miljön och arters välmående över stora delar av Sverige och dess olika landskapstyper. Vi håller koll på granbarkborren och andra skogsskadegörare, våra stora rovdjur, olika landskapstyper och mycket annat. Resultaten använder vi för att förstå processer och till beslutsunderlag som kan förbättra förvaltning och leda till ändamålsenliga åtgärder.

Samverkan

Verksamheter och människor utvecklas genom samverkan, både internt på SLU och tillsammans med våra avnämare, och vi når långt mycket längre än varje del kan göra var för sig. På institutionen för ekologi samverkar vi framförallt med myndigheter och avnämare inom jord- och skogsbrukssektorn liksom naturvårdande organ. Våra samarbeten sträcker sig över alla fakulteter på SLU och vi verkar brett både nationellt och internationellt.  

Bakgrund

Jag har en grundutbildning i biologi från Lunds och Uppsala universitet och det var i Uppsala disputerade 2002. Efter det rekryterades jag till SLU och institutionen för entomologi för att utveckla det molekylära labbet och projekt där molekylära metoder kunde bryta ny väg. Ända sedan min doktorandtid har jag även haft olika förtroendeuppdrag och ansvarsområden med fokus på att utveckla verksamheter vid sidan av min forskning. Sedan 2013 har jag arbetat i prefektroll.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Universitetsledningen
Telefon: +4618672370
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala