CV-sida

Anna Lundhagen

Anna Lundhagen

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom områdena populationsgenetik och evolutionär ekologi, med fokus på frågor som kopplar till naturvård, men jag har också varit inblandad i projekt som fokuserar på skogsskadegörare och invasiva arter. Jag har också varit med och utvecklat metoder för att studera trofiska interaktioner mellan arter där vi analyserat maginnehållet hos de organismer vi varit intersserade av att kartlägga. 

Bakgrund

Jag har en grundutbildning i biologi 1994 från Uppsala universitet där jag också gjorde min forskarutbildning 1996-2002 inom ämnet ekologi med inriktning mot naturvårdsbiologi. Med hjälp av genetiska metoder och fältstudier studerade jag effekterna av landskapsfragmentering på överlevnad och spridningsmöjligeter för en rödlistad art i Sverige, den bruna gräsfjärilen. Efter disputation rekryterades jag till SLU och institutionen för entomologi för att utveckla det molekylära labbet och projekt där molekylära metoder kunde bryta ny väg. Jag har sedan dess verkat som forskare här och som senare blev en del av institutionen för ekologi. Sedan 2002 har jag också haft olika uppdrag internt i ledningsgrupper och andra tyder av ansvarsområden. Sedan 2013 har jag varit stf prefekt, tf prefekt och har sedan 1 juli 2016 fått förtroendet att vara prefekt. 


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-672370
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala