CV-sida

Dr. Anna María Pálsdóttir

Anna Maria Palsdottir
Anställd som forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM). Researcher at the Dept. of Work science, Business economics and Environmental psychology

Presentation

I mitt arbete som forskare inom miljöpsykologi arbetar jag med konceptutveckling och vetenkapliga utvärderingar av naturbaserade och naturunderstödda interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer.

In my work as a researcher in environmental psychology, I work with conceptual development and scientific evaluations of nature-based and nature-supported interventions that are conducted in various outdoor environments for different target groups. I also conduct research on the content and design of health-promoting outdoor environments and how we can shape and build sustainable places for health and well-being.

 

Undervisning

Environmental Perception and Experience, 15 hp (LK0238)

Nature Based Interventions, 15 hp (LK0261)

Nature Assisted Interventions, 15 hp (LK0263)

Urban Agriculture and Social Interactions,  15 hp (LK0212)

Scientific methods, tools and thesis writing (Agroecology), 15 hp (LB0065)

Forskning

2016-2019 Växtplats Rosengård. Projektägare: Xenofilia i Malmö. ESF finansierat. SLU samverkar för konceptutveckling samt lärande utvärdering. .

2016-2019 Natur- och landskapsvård i Skåne. Samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen – ett regionalt projekt, som syftar till att stärka enskildas möjligheter att få och behålla ett arbete. Forskning och konceptutveckling.

2015-2018 Naturlig Etablering – naturbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering för individer inom etableringsuppdraget. Alnarps Rehabiliteringsträdgård/AEM/SLU. Samverkansprojekt mellan SLU, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Forskning och konceptutveckling.

2015-2017 Aktiv Rehab & Ridterapi. Projektägare: Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna. Intervention: avslutat. Forskning och utvärdering pågående med stöd från Neurofonden och Postkodlotteriet. 

2014-2017  NASTRU, naturbaserad rehabilitering för post-stroke trötthet. Alnarps Rehabiliteringsträdgård/AEM/SLU. Samverkan mellan Region Skåne, Lunds Universitet och SLU. Intervention: avslutat. Forskning och utvärdering: pågående med stöd från Crafoordska stiftelsen till post-doc.

2012-2017 Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden (NUR-landsbygd). Samverkan mellan Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LRF och SLU. ESF finansierat. Intervention: avslutat. Forskning och utvärdering: pågående.

Handledning

Handleder studenter på kandidat- och masternivå samt forskarstuderande inom landskapsplanering-och landskapsarkitekturens miljöspykologi och trädgårdsvetenskap.

Publikationer i urval

Scientific papers

Pálsdóttir, A.M., Stigsdotter, U., Persson, D., Thorpert, P. & Grahn, P. (2018). The qualities of natural environments that support the rehabilitation process of individuals with stress-related mental disorder in nature-based rehabilitation. Urban Forestry and Urban Greening. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.11.016

Grahn, P., Pálsdóttir, A.M., Ottosson, J. & Jonsdottir, I.H. (2017). Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression Int. J. Environ. Res. Public Health, 14(11), 1310; doi:10.3390/ijerph14111310

Cerwén, G., Pederssen, E. & Pálsdóttir, A.M. (2016). The role of soundscape in nature-based rehabilitation: a patient perspective/ patients ‘perspectives. Special issue: Landscape & Health, International Journal of Environmental Research and Public Health, 13, 1229 doi:10.3390/ijerph13121229  

Pálsdóttir, A. M., Persson, D., Persson, B. & Grahn, P. (2014). The Journey of Recovery and Empowerment Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on Nature-Based Rehabilitation in Relation to the Role of the Natural Environment. Special issue: Health benefits of nature, International Journal of Environmental Research and Public Health 11(7):7094-7115.

Pálsdóttir, A. M., Grahn, P. & Persson, D. (2013). Changes in experienced value of everyday occupations after nature-based vocational rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21: 58-68.

Bok kapitel/book chapter

Pálsdóttir, A.M., Sempik, J., Bird, W., van den Bosch, M. (2018). Using nature as a treatment option. 4.1, pp. 125-131. In: Oxford Textbook of Nature and Public Health. (Eds. van den Bosch, M. & Bird, W.). OUP, UK.

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A.M. (2017). Ljudlandskapets roll I naturbaserad rehabilitering. I Skärbäck, E. & Mossberg F. (eds), Grönska och ljudkvalitet i närmiljö – hårda fakta för mjuka värden. Rapport från symposium på Alnarp 10 mars 2017, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.

Pálsdóttir, A.M. (2017). Det skånska landskapets betydelse för folkhälsan. Kapitel. 4.2. i Romeleåsen och Sjölandskapet, en kunskapssammanställning av Per Blomberg; Romeleåsen- och sjölandskapskommittén RÅSK 2017.

Pálsdóttir, A.M. (2016). A salotugenic Approach in nature-based rehabilitation (NBR) for individuals with stress-related mental disorders. In Jordan, M., & Hinds, J. (eds), Ecotherapy: Theory, Research and Practice, BALGRAVE, London.

Pálsdóttir, A.M., Kyrö Wissler, S., Nilsson, K., Petersson, I.F. & Grahn, P. (2015). Nature-based rehabilitation in peri-urban areas for people with stress-related illnesses – a controlled prospective study. Acta Horticulturae 1093, 08/2015: pp. 31-35 DOI:10.17660

Stigsdotter, U.K., Palsdottir, A. M., Burls, A., Chermaz, A., Ferrini, F. & Grahn, P. (2011). Nature-based therapeutic interventions, In: Nilsson, K., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K. & Schipperijn, J. (Eds.) Forests, Trees and Human Health. pp 309-342. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg and London.

Pálsdóttir, A.M. (2012). Náttúrutengd endurhaefing í heilsugardinum í Alnarp (nature-based vocational rehabilitation in the health garden in Alnarp). Journal of the Horticulture Society of Iceland.

Doktorsavhandling/doctoral thesis

Pálsdóttir, A. M. (2014). The role of nature in rehabilitation for individuals with stress-related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as supportive environment. Doctoral Thesis No. 45. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. http://pub.epsilon.slu.se/11218/

Faktablad, rapporter/Reports

Pálsdóttir, A.M., Shahrad, A., Ekland-Sjöberg, K., Kasaba, T., Poock, A., Stenmo, C., Granath, Å., Malve-Ahlroth, S., Eckersten, F., Wilkins, J., Svanegård, Å., Bäcström, AM, Halldórsdóttir, A., Kilpi, K., Andersson, M. and Lidfors, L. (2018). Nature and Health - students' perspective on nature Aissted Interventions. LTV-fakultetens faktblad nr 14 från Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), SLU.

Pálsdóttir, A.M., Gudmundsson, M., Stengard-Olsson, U., Berget, B., Kyrö Wissler, S., &  Pessah Rasmussen, H. (2017). Hästunderstödd terapi för personer med neurologisk sjukdom eller skada - Utveckling av ett nytt koncept. LTV-fakultetens faktablad numer 15; fakta från Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), SLU.

Pálsdóttir, A. M., Kyrö Wissler, S., & Ode Sang, Å. (2017). Hälsofrämjande utemiljöer på Bjellanstrand Gård. Serie: Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Nr 8 ISBN: 978-91-576-8938-9.

Pálsdóttir, A.M., Kjerstin Stigmar, Mikael Åström, Chanchai Manuswin, Patrik Grahn, Ingemar Petersson, Bo Norrving, Hélène Pessah-Rasmussen (2017). Rehabilitering av Patienter med Stroke i Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Region Skåne rapport.

Pálsdóttir, A.M., Kyrö Wissler, S., Geite, A. & Grahn P. (2016). Naturlig Etablering – En pilotstudie av en naturbaserad intervention för individer inom Etableringsuppdraget i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Serie: Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Nr 8. ISBN: 978-91-576-8928-3.

Stigmar, K., Kyrö Wissler, S., Åström, M., Pálsdóttir, A.M., Grahn P., Petersson, I. (2016). Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden i Region Skåne. Rapport 2016-05-10 Region Skåne.

Pálsdóttir, A.M. (2015). Biologisk mångfald som hälsofrämjande resurs. BioDiverse från Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), Årg 20, nr 1, p 9.

Pálsdóttir, A.M, Larsson, A., Bengtsson, A., Karlsson, O., Håkansson, B., Santén, K., Jonson, C. & Konijnendijk van den Bosch. (2015). ALM-MODELLEN – en 5 stegs modell för företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserade på Miljökvalitéer. LTV-fakultetens faktablad nr 21. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Sverige.

Pálsdóttir, A. M. (2014). Nature-based rehabilitation at the Alnarp Rehabilitation Garden. Newsletter, May 5th. People, Plant council, To promote research and communication of the influence of plants on people. USA.

Pálsdóttir, A.M. (2012). Stadsodling som terapeutiskt vertyg. In:Delshammar, T. (ed). Stadodling – Reflektioner oc perspektiv från Alnarp. LTJ rapport nr 31. Alnarp.

Sahlin E. & Palsdottir A.M. (2011). Nature Basded Therapy. CAPO newsletter - Counselling and Psychotherapy Outdoors, Edition 5, pp.2.

 

Konferensbidrag/conference proceedings (urval/selection)

Pálsdóttir, A.M., Stigmar, K., Åström, M., Grahn, P., B. Norrving., Petersson, I. F. Pessah-Rasmussen, H. (2017). A randomized controlled study on nature-based rehabilitation for post stroke fatigue – “The Nature Stroke Study“ (NASTRU). European Stroke Journal, May; vol. 2, 1. pp 177.

Pálsdóttir, A.M., Thorpert, P., Larsson, A. (2017). Insufficient legislation on planning - battered women and the need of sheltered homes. Reation / Reaction International conference of European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), Greenwich, England.

Pálsdóttir, A. M. (2017). Horticultural Therapy in Post-Stroke Rehabilitation. AHTA Annual Conference Community Connections Through Horticultural Therapy, September 8 – 9, 2017 | Burlington, Vermont, USA.

Pálsdóttir, A.M., Stigmar, K., Åström, M., Grahn, P., Persson, D., B. Norrving., Petersson, I. F. Pessah-Rasmussen, H. (2016). The Nature Stroke Sutdy (NASTRU), Nature-Based Rehabilitation of post-Stroke fatigue: a Randomzied Controleld Trial. European Stroke Journal, May; vol. 1, 1 suppl: pp. 3-612.

Pálsdóttir, A. M., Friblick, L., Geite, A., Shahrad, A., Lundqvist, L. (2017). Växtplats Rosengård - nya samverkansmetoder för ökad inkludering och hållbar stadsutveckling i Malmö. FALF; Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden, s. 32.

Wikman, I., Berget, B., Thodberg, K., Pálsdóttir, A.M., Lidfors, L. (2016). The Nordic Green Care Research Network - Health & Welfare for Animals and Humans. 14th Treinnial IAHAIO International Conference-Unveiling a new paradigm: HAI in the mainstream, Paris, France.

Shahrad, A., Palsdottir A. M., Grahn P and Zachrison M.(2016). Sustainable health for successful integration into the Swedish society through nature-based rehabilitation in Alnarp Rehabilitation Garden. 2nd International Conference on Mental Health & Human Resilience, July 14-15, 2016 Cologne, Germany

Pálsdóttir, A.M., Shahrad, A.. (2016). The human being at home, work and leisure. Sustainable use and development of indoor and outdoor spaces in late modern everyday life. Interaction Association people-Environment Studies (IAPS), 24th IAPS conference Lunds/Alnarp, Sweden.

Cerwén, G., Pederssen, E. & Pálsdóttir, A.M. (2016). Perception of sound as hindering or supporting restoration among participants in nature based rehabilitation 24th IAPS conference. The human being at home, work and leisure. Sustainable use and development of indoor and outdoor spaces in late modern everyday life. Interaction Association people-Environment Studies (IAPS), Lunds/Alnarp, Sweden.

Pálsdóttir, A.M., Andersson, G., Grahn, P., Norrving, B., Kyrö Wissler, S., Stigmar, K., Petersson, I.F. & Pessah-Rasmussen, H. (2015). A randomized controlled trial of nature-based post-stroke fatigue rehabilitation ("the nature stroke study" (NASTRU)): study design and progress report. International Journal of Stroke 10(S2):430.

Pálsdóttir, A.M., Kyrö-Wissler, S. & Zachrison, M. (2015). Quality assurance of agricultural businesses running nature-based rehabilitation. Agriculture in an urbanizing society. September 14-17, Rome, Italy.

Zachrison, M. Pálsdóttir, A.M. & Kyrö-Wissler, S. (2015). Economic and social benefits of multifunctional agriculture in Sweden. Agriculture in an urbanizing society. September 14-17, Rome, Italy.

Pálsdóttir, A.M. (2014). Supportive Environment in Nature-Based Rehabilitation AHTA Annual Conference, Growing our Future Practice and Research. October 11-12, Lafayette Hill, PA, USA.

Pálsdóttir, AM, Stigsdotter, U.K. & Grahn, P. (2012). Preferred Qualities in Natural Environments for Stress Restoration for Persons with Stress-related Illnesses. 11th International People Plant Symposium – Diversity: Toward a New Vision of Nature, September 6-7-8, 2012  at Kasteel ‘de Berckt’ in Baarlo, near the Floriade (Venlo), the Netherlands.

Palsdottir A.M., Stigsdotter U.K., Grahn P. (2011). Preferred qualities in a therapy garden that promote stress restoration. Open Space People Space - Research into inclusive outdoor environments for all, Edinburgh, 27-29 June 2011.81

Pálsdóttir, A.M. Stigsdotter, U., Alsanius, B. & Grahn, P. (2009). Heidmörk – the first urban recreational forest in Iceland. Forestry serving urban societies in the North Atlantic region. International Conference in Reykjavík, Iceland. September 16-20. The Nordic Council.

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: 040-415536
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp