CV-sida

Dr. Anna María Pálsdóttir

Anna Maria Palsdottir
Docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi Universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner.

Presentation

I mitt arbete som forskare inom miljöpsykologi arbetar jag med konceptutveckling och vetenkapliga utvärderingar av naturbaserade och naturunderstödda interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer. Dofter och doftlandskapet är jag speciellt intresserad av och hur dofter kan bidra till välbefinnande och stressreducering. Nu har vi nytt Formas financierad forskningsprojekt avseende dofter i urbana miljöer https://www.slu.se/lukt-fran-naturen läs mer på denna sida.

2016-2020 har jag varit ansvarig forskare för tre studier kring naturbaserad integration för nyanlända i Skåne. Arbetet är i samverkan med Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen i Skåne och Xenofilia i Botildenborg. 

Sedan 2007 har jag specifikt forskat i Alnarps rehabiliteringsträdgård, som fallstudie, där focus har varit på tre huvudmålgrupper (3 olika studier); naturbaserad rehabilitering för individer med stress-relaterad mental ohälsa (som doktorand); individer som lider post-stroke mental trötthet (som post-doc) och nyanlända i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering (forskningsledare). 

 

In my work as a researcher in environmental psychology, I work with conceptual development and scientific evaluations of nature-based and nature-supported interventions that are conducted in various outdoor environments for different target groups. I also conduct research on the content and design of health-promoting outdoor environments and how we can shape and build sustainable places for health and well-being.

Since 2007 I have been specifically with research at Alnarp Rehabilitation Garden as a case study where the focus has been on three main target groups; individuals recovering from stress-related mental disorders (as Ph.D.), individuals recovering from Post-stroke fatigue (as a post-doc), and migrants in need of vocational rehabilitation (as a principal investigator). 

Since 2016, I have been a responsible researcher for three studies on nature-based integration for new arrivals in Skåne. The work is in collaboration with the Swedish Public Employment Service, the Swedish Forest Agency in Skåne, and Xenofilia in Botildenborg. 

Associate professor in environmental psychology of landscape architecture and Senior lecturer in Natur-based interventions, at the dept. People and Society.

https://orcid.org/0000-0002-4561-5792 

New publications

Čepić, S., Tomićević-Dubljević, J. & Pálsdóttir, A.M. (2024). Unveiling human-nature interaction: Qualitative exploration of perceived benefits of urban gardening, Health & Place, Volume 88,103276, ISSN 1353-8292, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2024.103276.

Axelsson, L., Arvidsson – Segerkvist, K., Pálsdóttir, A. M., & Ljung, M. (2024). The meaning of animal well-being for farmers and dairy farm employees. Agricultural and Food Science, 33(1), 30–39. https://doi.org/10.23986/afsci.136008.

 

 

 

Undervisning

Forskarnivå - doktorandkurser:

Introduktionskurs för doktorander, 1,5 hp.

How to write a scientific paper, 3 hp

Masterkurser:

Nature-Based Interventions, 15 hp

Nature Assisted Interventions, 15 hp

Urban Agriculture and Social Interactions,  15 hp

Urban ecology for the development of sustainable living, 15 hp

Forskning

NatureReach, The project's main goal is to make nature accessible to all through specially designed virtual nature experiences. https://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/forskning/nordic-nature-health-hub/natureach_homepage/

Lukt från naturen och reduktion av mänsklig stress i städer. Syftet med projektet är att identifiera dofter från naturen som minskar stress och implementera resultaten i stadsmiljöer. Samverkan SLU och Karolinska universitetssjukhuset https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landskapsarkitektur/pagaende-projekt/lukt-fran-naturen/ 

https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-manniska-och-samhalle/miljopsykologi/vara-forskningsprojekt/pagaende-projekt/dofter-paverkar/ 

Natur- och djurunderstödd rehabilitering för psykisk ohälsa. Samverkan mellan vård och gård; Humlamaden rehabiliteringsmodell. Forskning: Lunds Universitet och SLU. Personlig återhämtning, återgång till arbete och aktivitetsengagemang för personer med stressrelaterad sjukdom som deltar i en naturbaserad insats - Doktorand: Marie Gudmundsson. https://www.cepi.lu.se/artikel/kan-hastunderstodd-terapi-hjalpa-vid-stress-och-angest

Natur- och djurunderstödd rehabilitering för psykisk ohälsa. Rehabiliteringsmodell NUR8 i Norrland. Trojka naturbaserad terapi. Forskning: SLU.

Room with a view – interdisciplinary working group on understanding the importance of the “view out” from a room. In collaboration with the DLA Daylight Academy.

Skogsbad i svenska skogar - en rikstäckande studie. Samverkan mellan SLU Skog och hälsa forskargrupp och Shinrin-Yoku Sweden.

Natur- och landskapsvård i Skåne. Samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen – ett regionalt projekt, som syftar till att stärka enskildas möjligheter att få och behålla ett arbete. Forskning och konceptutveckling. Samverkan med Forest Research, UK.

Samverkan

CancerRehabFonden - medverkar i vetenskapliga rådet

EU CAP Network on Social Farming. https://eu-cap-network.ec.europa.eu/social-farming-and-innovations_en

Botildenborg - samvarkan kring utvärdering och konsept utvekcling samt undervisning, teori och praktik.  https://www.botildenborg.se/

Region Skåne - Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden (NUR). Ingår i expert grupp för upphandlingen av NUR 2022 (ny upphandlingsperiod från maj 2022) samt tillsynsuppdrag för NUR under perioden 2014-2025

Nordiska forskanätverk finansierad av Nordiska Ministerrådet. ORIGIN: Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries. 

The aim of this project is to increase the understanding of the role of nature, and the cultural ecosystem services it provides, in the social integration of foreign migrants in to the Nordic societies.

http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Outdoor_recreation_nature_interpretation_and_integration_in_Nordic_countries_ORIGIN/ORIGIN_Outdoor_recreation_nature_interpr(39819) 

Green Care for the health and welfare of animals and humans – development of a Nordic network. The aim of this network is to organize and develop research collaboration and exchange of knowledge between the Nordic countries in Green Care/farm-based interventions

https://www.slu.se/en/departments/animal-environment-health/greencarenetwork/ 

Handledning

Handleder studenter på kandidat- och masternivå samt forskarstuderande (PhD)inom landskapsplanering-och landskapsarkitekturens miljöspykologi och trädgårdsvetenskap.

Publikationer i urval

Scientific papers (peer-reviewed)

Čepić, S., Tomićević-Dubljević, J. & Pálsdóttir, A.M. (2024). Unveiling human-nature interaction: Qualitative exploration of perceived benefits of urban gardening, Health & Place, Volume 88,103276, ISSN 1353-8292, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2024.103276. 

Axelsson, L., Arvidsson – Segerkvist, K., Pálsdóttir, A. M., & Ljung, M. (2024). The meaning of animal well-being for farmers and dairy farm employees. Agricultural and Food Science, 33(1), 30–39. https://doi.org/10.23986/afsci.136008.

Anna María Pálsdóttir, Sara Kyrö Wissler, Petra Thorpert. An Innovative Approach in Research and Development of Clinical Nature-Based Rehabilitation in Health Care and Vocational Training: The Living Laboratory, Alnarp Rehabilitation Garden[J]. Landscape Architecture, 2024, 31(5): 116-123. DOI: 10.3724/j.fjyl.202404020196

Wissler, S K, Pálsdóttir, A M. A Quality Assurance Framework for Outdoor Environments, Facilities, and Program Standards in Nature-Based Rehabilitation[J]. Landscape Architecture, 2024, 31(5): 91-102.    

Shih-Han Hung, Anna María Pálsdóttir, Åsa Ode Sang, Azadeh Shahrad, Hui-Hsi Liao, Yu-Yun Hsu & Chun-Yen Chang (2023) How restorative landscapes can benefit psychological and physiological responses: a pilot study of human–nature relationships in Sweden and Taiwan, Landscape Research, DOI: 10.1080/01426397.2023.2213634   

Wendin, K.; Pálsdóttir, A.M.; Spendrup, S.; Mårtensson, L. (2023). Odor Perception and Descriptions of Rose-Scented Geranium Pelargonium graveolens ‘Dr. Westerlund’–Sensory and Chemical Analyses. Molecules. 28, 4511.  https://doi.org/10.3390/molecules28114511  

Anundi, H., Dolling, A. and Pálsdóttir, A.M. (2023). Forest Therapy for women with gynaecological cancer – a feasibility study to find new alternatives in cancer rehabilitation. Forests 14(2), 333. https://doi.org/10.3390/f14020333  

Joschko, L.; Pálsdóttir, A.M.; Grahn, P.; Hinse, M. Nature-Based Therapy in Individuals with Mental Health Disorders, with a Focus on Mental Well-Being and Connectedness to Nature—A Pilot Study. (2023). Int. J. Environ. Res. Public Health, 20, 2167.  https://doi.org/10.3390/ijerph20032167 

Buffam I, Hagemann FA, Emilsson T, Gamstetter D, Pálsdóttir AM, Randrup TB, Yeshitela K and Ode Sang Å (2022) Priorities and barriers for urban ecosystem service provision: A comparison of stakeholder perspectives from three cities. Front. Sustain. Cities 4:838971. doi: 10.3389/frsc.2022.838971

Grahn, P. and Pálsdóttir A.M. (2021). Does More Time in a Therapeutic Garden Lead to a Faster Return to Work? A Prospective Cohort Study of Nature-Based Therapy, Exploring the Relationship between Dose and Response in the Rehabilitation of Long-Term Patients Suffering from Stress. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 9:614

Pálsdóttir, A.M., Spendrup, S., Mårtensson, L., and Wendin, K. (2021). Garden smellscape – experiences of plant scents in nature-based intervention. Frontiers in Psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2021.667957

Pálsdóttir, A.M., Thorpert, P., Gudnason, V., Settergren, Víkingsson, A. and Siggeirsdóttir, K. (2021). Conceptual biophilic design in landscape architecture – a design concept for natural health garden in Iceland. Journal of Therapeutic Horticulture, Volume XXXI, Issue 1.

Ekstam, L., Pálsdóttir, A.M. & Saaba, M. (2021). Migrants’ experiences of a nature-based vocational rehabilitation programme in relation to place, occupation, health and everyday life. Journal of Occupational Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2021.1880964  

Pálsdóttir, A.M., O´Brien, L., Varning Poulsen, D. & Dolling, A. (2021). Exploring migrant’s sense of belonging through participation in an urban agricultural vocational training program in Sweden. Journal of Therapeutic Horticulture, Volume XXXI, Issue 1.

Kristjánsdóttir, H.L., Sigurdardóttir, S. and Pálsdóttir, A.M. (2020). The restorative potential of Icelandic nature. Special issue: Evidence-Based Nature for Human Health. International Journal of Environmental Research and Public Health 17: 9095; doi:10.3390/ijerph17239095

Varning Poulsen, D., Pálsdóttir, A.M. Wiingaard Uldall, S., Christensen S.A. and Wilson, L. (2020). Therapeutic Nature Activities: A Step towards the Labour Market for Traumatized Refugees. Special issue: The Health and Wellbeing of Migrant Populations; International Journal of Environmental Research and Public Health 17: 7542 doi:10.3390/ijerph17207542 

Pálsdóttir, A.M. Stigmar, K., Norrving, B., Petersson, I.F., Åström., M. and Pessah-Rasmussen, H. (2020). The Nature stroke study; NASTRU - A randomised controlled trial of nature-based post-stroke fatigue rehabilitation. Journal of Medicine Rehabilitation. DOI: 10.2340/16501977-2652

Pálsdóttir, A. M., Gudmundsson, M & Grahn, P (2020). Equine-assisted intervention to improve perceived value of everyday occupations and quality of life in people with lifelong neurological disorders. A prospective controlled study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2431; https://doi.org/10.3390/ijerph17072431.

Gentin, S., Pitkänen, K., Chondromatidou, A.M., Præstholm, S., Dolling, A. & Pálsdóttir, A.M. (2019). Nature-based integration of immigrants in Europe: a review. Urban Forestry and Urban Greening, 43. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126379

Alwall Svennefelt, C. E., Hunter, E., and Palsdottir, A. M. (2019). Work safety interventions and threat complexity – A formative investigation into why farmers do not act safely. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 26(2), pp.280-289. https://doi.org/10.26444/aaem/105798

Pálsdóttir, A.M., Shahrad, A., Åström, M. & Ekstam, L. (2018). Nature-based vocational rehabilitation for migrants participating in the national scheme of integration. Journal of Therapeutic Horticulture. Volume XXVIII, Issue II. ISSN 2381-5337.

Pálsdóttir, A.M., Stigsdotter, U., Persson, D., Thorpert, P. & Grahn, P. (2018). The qualities of natural environments that support the rehabilitation process of individuals with stress-related mental disorder in nature-based rehabilitation. Urban Forestry and Urban Greening. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.11.016

Grahn, P., Pálsdóttir, A.M., Ottosson, J. & Jonsdottir, I.H. (2018). Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression Int. J. Environ. Res. Public Health, 14(11), 1310; https://doi:10.3390/ijerph14111310

Cerwén, G., Pederssen, E. & Pálsdóttir, A.M. (2016). The role of soundscape in nature-based rehabilitation: a patient perspective/ patients ‘perspectives. Special issue: Landscape & Health, International Journal of Environmental Research and Public Health, 13, 1229 https://doi:10.3390/ijerph13121229

Pálsdóttir, A. M., Persson, D., Persson, B. & Grahn, P. (2014). The Journey of Recovery and Empowerment Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on Nature-Based Rehabilitation in Relation to the Role of the Natural Environment. Special issue: Health benefits of nature, International Journal of Environmental Research and Public Health 11(7):7094-7115.

Pálsdóttir, A. M., Grahn, P. & Persson, D. (2013). Changes in experienced value of everyday occupations after nature-based vocational rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21: 58-68.

 Bok kapitel (peer-reviewed book chapters)

Pálsdóttir, A.M., O’Brien, L. & Dolling, A. (2020). Nature based vocational training for nature conservation and human wellbeing in Skåne, Sweden. In Ed Gallis, C. Forest and Human Health I. Chapter nine, Cambridge Scholar Publishing, UK.

Pálsdóttir, A.M., Sempik, J., Bird, W., van den Bosch, M. (2018). Using nature as a treatment option. 4.1, pp. 125-131. In: Oxford Textbook of Nature and Public Health. (Eds. van den Bosch, M. & Bird, W.). OUP, UK.

Pálsdóttir, A.M. (2016). A salotugenic Approach in nature-based rehabilitation (NBR) for individuals with stress-related mental disorders. In Jordan, M., & Hinds, J. (eds), Ecotherapy: Theory, Research and Practice, BALGRAVE, London.

Pálsdóttir, A.M., Kyrö Wissler, S., Nilsson, K., Petersson, I.F. & Grahn, P. (2015). Nature-based rehabilitation in peri-urban areas for people with stress-related illnesses – a controlled prospective study. Acta Horticulturae 1093, 08/2015: pp. 31-35 DOI:10.17660

Stigsdotter, U.K., Palsdottir, A. M., Burls, A., Chermaz, A., Ferrini, F. & Grahn, P. (2011). Nature-based therapeutic interventions, In: Nilsson, K., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K. & Schipperijn, J. (Eds.) Forests, Trees and Human Health. pp 309-342. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg and London.

Bok kapitel

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A.M. (2017). Ljudlandskapets roll I naturbaserad rehabilitering. In Skärbäck, E. & Mossberg F. (Eds.), Grönska och ljudkvalitet i närmiljö – hårda fakta för mjuka värden. Rapport från symposium på Alnarp 10 mars 2017, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.

Pálsdóttir, A.M. (2017). Det skånska landskapets betydelse för folkhälsan. Kapitel. 4.2. i Romeleåsen och Sjölandskapet, en kunskapssammanställning av Per Blomberg; Romeleåsen- och sjölandskapskommittén RÅSK 2017.

Pálsdóttir, A.M. (2012). Náttúrutengd endurhaefing í heilsugardinum í Alnarp (nature-based vocational rehabilitation in the health garden in Alnarp). Journal of the Horticulture Society of Iceland.

Sveinsdottir, A., Palsdottir, A.M. & Stabbetorp, O. (2008). Effects of afforestation on landscape and public health. In: Halldorsson, G., Oddsdottir, E.S. & Sigurdsson, B.D. (Eds.), AFFORDNOD Effects of afforestation on ecosystems, landscape and rural devlopment. TemaNord 2008:562. 


Doktorsavhandling/doctoral thesis

Pálsdóttir, A. M. (2014). The role of nature in rehabilitation for individuals with stress-related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as supportive environment. Doctoral Thesis No. 45. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. http://pub.epsilon.slu.se/11218/ 
 
Rapporter/Reports

Orsini, F., D’Ostuni, M., Zauli, I., Pennisi, G., Larsson, L. & Pálsdóttir, A.M.  (2023). UrbanFarm 2023. Integrating social, economic and environmental sustainability pillars for sustainable food systems and urban regeneration. Alma Mater Studiorum University of Bologna. https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/7307

Thorpert, P., Butler, E. and Pálsdóttir, A.M. (2022). Teaching Synergy Forum -Supporting activites for online eduction 2020-2021. Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap – Rappor nr 2. Sveriges lantbruksuniversitet.

Pálsdóttir, A.M. and Kyrö Wissler, S. (2018). Nature-Based interventions for health and well-being. Proceedings for the 14th IPPS conference. SLU

Gentin, S., Chondromatidou, A.M., Pitkänen, K., Dolling, A., Præstholm, S. & Pálsdóttir, A.M. (2018). Defining nature-based integration. Perspectives and practices from the Nordic countries. Reports of the Finnish Environment Institute, 16, 2018.  http://hdl.handle.net/10138/236244 or https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2018/8/naturen-som-losning-for-invandrarintegration-i-norden/

Kati Pitkänen, K., Gentin, S., Dolling, A., Pálsdóttir, A.M., Præstholm, S., Figari, H., Chondromatidou, A. M. & Riki, A. (2018). Nature-Based Integration, a solution for immigrant integration in Nordic countries. ORIGIN – Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries. Published by Finnish Environment Institute (SYKE) - http://www.syke.fi/projects/origin

Pálsdóttir, A. M., Kyrö Wissler, S., & Ode Sang, Å. (2017). Hälsofrämjande utemiljöer på Bjellanstrand Gård. Serie: Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Nr 8 ISBN: 978-91-576-8938-9.

Pálsdóttir, A.M., Kjerstin Stigmar, Mikael Åström, Chanchai Manuswin, Patrik Grahn, Ingemar Petersson, Bo Norrving, Hélène Pessah-Rasmussen (2017). Rehabilitering av Patienter med Stroke i Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Region Skåne rapport.

Pálsdóttir, A.M., Kyrö Wissler, S., Geite, A. & Grahn P. (2016). Naturlig Etablering – En pilotstudie av en naturbaserad intervention för individer inom Etableringsuppdraget i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Serie: Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Nr 8. ISBN: 978-91-576-8928-3.

Stigmar, K., Kyrö Wissler, S., Åström, M., Pálsdóttir, A.M., Grahn P., Petersson, I. (2016). Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden i Region Skåne. Rapport 2016-05-10 Region Skåne.

Berget B, Lidfors L, Palsdottir A.M., Soini K, Thodberg K. (2012). Green care in the Nordic countries – a research field in progress. Proceedings of a Nordic research workshop on Green Care in Trondheim, June 2012. Trondheim, Norway.

Faktablad och övriga publikationer/Short communications, fact sheets and other publications. 

Cecilia Sofia Badiale, Therese F. Mahoney, Eva-Peter Dunkel-Dürr, Tove Pihlblad, Jelena Tomićević-Dubljević, Lena Lidfors & Anna María Pálsdóttir. (2024). Reconnecting to the natural world -Through animals and nature-based activities. LTV-Fakultetens Faktablad nummer 10. Institutionen människa och samhälle (IMS), SLU, Alnarp.

Anja Ising, Zsófia Kerényi, Mariana Becker Jelena Tomićević-Dubljević, Lena Lidfors & Anna María Pálsdóttir. (2024). The Healing Power of the Ocean. The Positive Effects of Ocean Environments on Health and Wellbeing. LTV-Fakultetens Faktablad nummer 9. Institutionen människa och samhälle (IMS), SLU, Alnarp.

Matilda Apelqvist, Amanda Sandsborg, Marc Schildt, Maria Fagerberg, Jelena Tomićević-Dubljević, Lena Lidfors & Anna María Pálsdóttir. (2024). Going outside to reach inside. Nature and animal-assisted interventions (NAAI) - A bridge to our embodied experiences. LTV-Fakultetens Faktablad nummer 8. Institutionen människa och samhälle (IMS), SLU, Alnarp.

Pálsdóttir, A.M., Nilsson, C. & Dolling, A. (2023). Återhämtning i naturen som insteg till traditionell vård och omsorg. LTV-Fakultetens Faktablad nr 5. Inst. För Människa och samhälle (IMS), SLU.

Heród, A., Szewczyk-Taranek, B. & Pálsdóttir, A.M. (2023). Nature-based Intervention in the forest environment: a review. LTV-Fakultetens Faktablad nr 7. Inst. För Människa och samhälle (IMS), SLU.

Pálsdóttir, A.M., Gabriel, A., Digerfeldt, K., Borodina, I., Liedman, L., Peter, S., Redmo, L., Almqvist, S., Nilsson, K., Jeppson, S., Fragapane, S., Schimidt, A., Lundqvist, P., Weisend, A., Barret, L., Guardini, B., Alsadius, K., Axelsson, K., Georgii, E., Pousini, G., Thoma, E. and Dolling, A. (2022). Urban green spaces – the aspects of incorporating nature in urban planning for developing sustainable and resilient living environments. LTV-Fakultetens Faktablad nr 2. Inst. För Människa och samhälle (IMS), SLU.

Pálsdóttir, A.M. & Kyrö Wissler, S. (2021). Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden (NUR) – Skånemodellen. Kravspecifikationer för verksamheter som driver och är upphandlade NUR leverantörer. LTV-Fakultetens Faktablad nr 15. Inst. För Människa och samhälle (IMS), SLU.

Kyrö Wissler, S. & Pálsdóttir, A.M. (2021). Naturunderstödd rehabilitering (NUR) på landsbygd. – Skånemodellen. Myndighetssamverkan kring stressrelaterad psykisk ohälsa. LTV-Fakultetens Faktablad nr 14. Inst. För Människa och samhälle (IMS), SLU.

Pálsdóttir, A.M. & Kyrö Wissler, S. (2021). Alnarps rehabiliteringsträdgård som forskningsarena. Grunderna för nytt rehabiliteringskoncept implementerad inom hälso- och sjukvården i Skåne. LTV-Fakultetens Faktablad nr 13. Inst. För Människa och samhälle (IMS), SLU.

Pálsdóttir, A.M., Litsmark, A., Joschko, L., Rosegg, N., Widerstedt, L.C., Lissinger-Browall, M., Ljungberg, E., Marques, P., Bergström, J., Rasmussen, O., Shalin, H., Los, D.A., Gronostaj, P., Johansson, C. and Lidfors, L. (2020). The doing and being – meaningful occupations in nature and animal assisted interventions. LTV-Fakultetens Faktablad nr. 15. Inst. Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU.

Pálsdóttir, A.M., Rayner, J., Litsmark, A., Engel, L., Halldórsdóttir, A., Røsegg, N., Sahlin, H., Los, D., Törn, N., Holmgren, Y., Bergström, J., Scott, J., Andersson, E., Härnqvist, E. Laming, A., Redmo, L., Gabriel, A., Thuresson, F., Jönsson, H., Losell, M., Rasmussen and Dolling, A. (2020). Evidence-based design strategies to produce health promoting landscapes. LTV-Fakultetens Faktablad nr. 7, Inst. Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU.

Pálsdóttir, A.M., Gudmundsson, M. & Grahn, P. (2019). Aktiv Rehab & Ridterapi - Hästunderstödd Rehabilitering och Friskvård för personer med funktionsnedsättning. LTV fakultetens Rapport nr. 7. Inst. Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU

Pálsdóttir, A.M., Litsmark, A.,  Engel, L., Jönsson, A., Mugove Matapo, A., Wetterberg, A., Larsson, L., Marcuson, A., Gabriel, Hansson, C., Hultin, L., Crawley, E., Bellman,  K., Nygårds, N., Neldeborn, E., Mui, K. and Lidfors, L. (2019). Nature and Animal assisted intervention. -Students´ perspective on nature and human health. LTV-Fakultetens Faktablad nr. 12, Inst. Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU

Pálsdóttir, A.M., Litsmark, A., Beil, R., Bellman, K., Kilpi, K., Lust, M., v.d. Maarel, M., Hultin, L., Stenmo, C., Brandin, H., Yttermalm, R., Andersson, M., Malve-Ahlroth, S., Nyberg, E., Hjort, M., Larsson, L., Mui, K., Poock, A., Stefan, E. and Dolling, A. (2019). Nature and public health – students´ perspective on nature-based interventions. LTV-Fakultetens Faktablad nr. 6, Inst. Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU

Pálsdóttir, A.M., Gudmundsson, M., Stengard-Olsson, U., Berget, B. &  Pessah Rasmussen, H. (2018). Equine-assisted therapy for people with neurological disease or injury – Development of a new concept. LTV-fakultetens faktablad nummer 13; fakta a från Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), SLU.

Pálsdóttir, A.M., Shahrad, A., Ekland-Sjöberg, K., Kasaba, T., Poock, A., Stenmo, C., Granath, Å., Malve-Ahlroth, S., Eckersten, F., Wilkins, J., Svanegård, Å., Bäcström, AM, Halldórsdóttir, A., Kilpi, K., Andersson, M. and Lidfors, L. (2018). Nature and Health - students' perspective on Nature Assisted Interventions. LTV-fakultetens faktblad nr 14 från Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), SLU.

Pálsdóttir, A.M., Gudmundsson, M., Stengard-Olsson, U., Berget, B., Kyrö Wissler, S., &  Pessah Rasmussen, H. (2017). Hästunderstödd terapi för personer med neurologisk sjukdom eller skada - Utveckling av ett nytt koncept. LTV-fakultetens faktablad numer 15; fakta från Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), SLU.

Pálsdóttir, A.M. (2015). Biologisk mångfald som hälsofrämjande resurs. BioDiverse från Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), Årg 20, nr 1, p 9.

Pálsdóttir, A.M., Larsson, A., Bengtsson, A., Karlsson, O., Håkansson, B., Santén, K., Jonson, C. & Konijnendijk van den Bosch. (2015). ALM-MODELLEN – en 5 stegs modell för företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserade på Miljökvalitéer. LTV-fakultetens faktablad nr 21. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Sverige.

Pálsdóttir, A. M. (2014). Nature-based rehabilitation at the Alnarp Rehabilitation Garden. Newsletter, May 5th. People, Plant council, To promote research and communication of the influence of plants on people. USA.

Pálsdóttir, A.M. (2012). Stadsodling som terapeutiskt vertyg. In:Delshammar, T. (ed). Stadodling – Reflektioner oc perspektiv från Alnarp. LTJ rapport nr 31. Alnarp.

Sahlin E. & Palsdottir A.M. (2011). Nature Based Therapy. CAPO newsletter - Counselling and Psychotherapy Outdoors, Edition 5, pp.2.

 

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415536, +46730853219
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp

Publikationslista: