CV-sida

Dr. Anna María Pálsdóttir

Anna Maria Palsdottir
Anställd som forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM).

Presentation

I mitt arbete som forskare inom miljöpsykologi arbetar jag med konceptutveckling och vetenkapliga utvärderingar av naturbaserade och naturunderstödda interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer.

 

Undervisning

Environmental Perception and Experience, 15 hp (LK0238)

Nature Based Interventions, 15 hp (LK0261)

Nature Assisted Interventions, 15 hp (LK0263)

Urban Agriculture and Social Interactions,  15 hp (LK0212)

Scientific methods, tools and thesis writing (Agroecology), 15 hp (LB0065)

Forskning

2016-2019 Växtplats Rosengård. Projektägare: Xenofilia i Malmö. ESF finansierat. SLU samverkar för konceptutveckling samt lärande utvärdering. .

2016-2018 Natur- och landskapsvård i Skåne. Samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen – ett regionalt projekt, som syftar till att stärka enskildas möjligheter att få och behålla ett arbete. Forskning och konceptutveckling.

2015-2018 Naturlig Etablering – naturbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering för individer inom etableringsuppdraget. Alnarps Rehabiliteringsträdgård/AEM/SLU. Samverkansprojekt mellan SLU, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Forskning och konceptutveckling.

2015-2017 Aktiv Rehab & Ridterapi. Projektägare: Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna. Intervention: avslutat. Forskning och utvärdering pågående med stöd från Neurofonden och Postkodlotteriet. 

2014-2017  NASTRU, naturbaserad rehabilitering för post-stroke trötthet. Alnarps Rehabiliteringsträdgård/AEM/SLU. Samverkan mellan Region Skåne, Lunds Universitet och SLU. Intervention: avslutat. Forskning och utvärdering: pågående med stöd från Crafoordska stiftelsen till post-doc.

2012-2017 Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden (NUR-landsbygd). Samverkan mellan Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LRF och SLU. ESF finansierat. Intervention: avslutat. Forskning och utvärdering: pågående.

Handledning

Handleder studenter på kandidat- och masternivå samt forskarstuderande inom landskapsplanering-och landskapsarkitekturens miljöspykologi och trädgårdsvetenskap.

Publikationer i urval

på engelska

Grahn, P., Pálsdóttir,A.M., Ottosson, J. & Jonsdottir, I.H. (2017). Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression Int. J. Environ. Res. Public Health, 14(11), 1310; doi:10.3390/ijerph14111310

Pálsdóttir, A.M., Stigmar, K., Åström, M., Grahn, P., B. Norrving., Petersson, I. F. Pessah-Rasmussen, H. (2017). A randomized controlled study on nature-based rehabilitation for post stroke fatigue – “The Nature Stroke Study“ (NASTRU). European Stroke Journal, May; vol. 2, 1. pp 177.

Cerwén, G., Pederssen, E. & Pálsdóttir, A.M. (2016). The role of soundscape in nature-based rehabilitation: a patient perspective/ patients ‘perspectives. Special issue: Landscape & Health, International Journal of Environmental Research and Public Health, 13, 1229 doi:10.3390/ijerph13121229  

Pálsdóttir, A.M. (2016). A salotugenic Approach in nature-based rehabilitation (NBR) for individuals with stress-related mental disorders. In Jordan, M., & Hinds, J. (eds), Ecotherapy: Theory, Research and Practice, BALGRAVE, London.

Pálsdóttir, A.M., Stigmar, K., Åström, M., Grahn, P., Persson, D., B. Norrving., Petersson, I. F. Pessah-Rasmussen, H. (2016). The Nature Stroke Sutdy (NASTRU), Nature-Based Rehabilitation of post-Stroke fatigue: a Randomzied Controleld Trial. European Stroke Journal, May; vol. 1, 1 suppl: pp. 3-612.

Wikman, I., Berget, B., Thodberg, K., Pálsdóttir, A.M., Lidfors, L. (2016). The Nordic Green Care Research Network - Health & Welfare for Animals and Humans. 14th Treinnial IAHAIO International Conference-Unveiling a new paradigm: HAI in the mainstream, Paris, France

Pálsdóttir, A.M., Andersson, G., Grahn, P., Norrving, B., Kyrö Wissler, S., Stigmar, K., Petersson, I.F. & Pessah-Rasmussen, H. (2015). A randomized controlled trial of nature-based post-stroke fatigue rehabilitation ("the nature stroke study" (NASTRU)): study design and progress report. International Journal of Stroke 10(S2):430.

Pálsdóttir, A.M., Kyrö Wissler, S., Nilsson, K., Petersson, I.F. & Grahn, P. (2015). Nature-based rehabilitation in peri-urban areas for people with stress-related illnesses – a controlled prospective study. Acta Horticulturae 1093, 08/2015: pp. 31-35 DOI:10.17660

Pálsdóttir, A. M. (2014). The role of nature in rehabilitation for individuals with stress-related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as supportive environment. Doctoral Thesis No. 45. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. http://pub.epsilon.slu.se/11218/

Pálsdóttir, A. M., Persson, D., Persson, B. & Grahn, P. (2014). The Journey of Recovery and Empowerment Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on Nature-Based Rehabilitation in Relation to the Role of the Natural Environment. Special issue: Health benefits of nature, International Journal of Environmental Research and Public Health 11(7):7094-7115.

Pálsdóttir, A. M., Grahn, P. & Persson, D. (2013). Changes in experienced value of everyday occupations after nature-based vocational rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21: 58-68.

Stigsdotter, U.K., Palsdottir, A. M., Burls, A., Chermaz, A., Ferrini, F. & Grahn, P. (2011). Nature-based therapeutic interventions, In: Nilsson, K., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K. & Schipperijn, J. (Eds.) Forests, Trees and Human Health. pp 309-342. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg and London

 

på svenska:

Pálsdóttir, A.M., Gudmundsson, M., Stengard-Olsson, U., Berget, B., Kyrö Wissler, S., &  Pessah Rasmussen, H. (2017). Hästunderstödd terapi för personer med neurologisk sjukdom eller skada - Utveckling av ett nytt koncept. LTV-fakultetens faktablad numer 15; fakta från Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), SLU.

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A.M. (2017). Ljudlandskapets roll I naturbaserad rehabilitering. I Skärbäck, E. & Mossberg F. (eds), Grönska och ljudkvalitet i närmiljö – hårda fakta för mjuka värden. Rapport från symposium på Alnarp 10 mars 2017, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.

Pálsdóttir, A. M., Kyrö Wissler, S., & Ode Sang, Å. (2017). Hälsofrämjande utemiljöer på Bjellanstrand Gård. Serie: Landskapsarkitektur trädgård  växtproduktionsvetenskap. Nr 8 ISBN: 978-91-576-8938-9.

Pálsdóttir, A. M., Friblick, L., Geite, A., Shahrad, A., Lundqvist, L. (2017). Växtplats Rosengård - nya samverkansmetoder för ökad inkludering och hållbar stadsutveckling i Malmö. FALF; Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden, s. 32.

Pálsdóttir, A.M., Kyrö Wissler, S., Geite, A. & Grahn P. (2016). Naturlig Etablering – En pilotstudie av en naturbaserad intervention för individer inom Etableringsuppdraget i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Serie: Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Nr 8. ISBN: 978-91-576-8928-3.

Stigmar, K., Kyrö Wissler, S., Åström, M., Pálsdóttir, A.M., Grahn P., Petersson, I. (2016). Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden i Regkon Skåne. Rapport 2016-05-10 Region Skåne.

Pálsdóttir, A.M. (2015). Biologisk mångfald som hälsofrämjande resurs. BioDiverse från Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), Årg 20, nr 1, p 9.

Pálsdóttir, A.M, Larsson, A., Bengtsson, A., Karlsson, O., Håkansson, B., Santén, K., Jonson, C. & Konijnendijk van den Bosch. (2015). ALM-MODELLEN – en 5 stegs modell för företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserade på Miljökvalitéer. LTV-fakultetens faktablad nr 21. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Sverige.

Pálsdóttir, A.M. (2012). Stadsodling som terapeutiskt vertyg. In:Delshammar, T. (ed). Stadodling – Reflektioner oc perspektiv från Alnarp. LTJ rapport nr 31. Alnarp.

 

på isländska:

Pálsdóttir, A.M. (2012). Náttúrutengd endurhaefing í heilsugardinum í Alnarp (nature-based vocational rehabilitation in the health garden in Alnarp). Journal of the Horticulture Society of Iceland.

 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: 040-415536
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp