CV-sida

Anna Rising

Anna Rising

Presentation

Om mig

Jag har alltid varit intresserad av djur och medicin och därför var det ett naturligt val att studera veterinärmedicin vid SLU.

Efter att ha jobbat ett tag i den kliniska världen valde jag att som doktorand hoppa på ett EU-projekt som syftade till att framställa konstgjord spindeltråd för medicinska användningsområden. Det började med att jag fick dra på mig äventyrskläderna och åka till Sydafrika för att fånga 100 spindlar i det vilda. Sedan dess har jag varit fångad av detta fascinerande och imponerande material, och spindlarna som lyckas göra det förstås.

År 2007 disputerade jag. Kort därefter startade vi Spiber Technologies AB och jag var VD i bolaget från starten 2008 fram till 2012. Mellan 2012 och 2017 arbetade jag som Forskarassistent  vid Karolinska Institutet och Samverkanslektor i translationell medicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Sedan 2018 är jag professor i Biokemi vid SLU och senior forskare vid Karolinska Institutet.

Foto: Kerstin Nordling

Forsknings- och expertområde

Forsknings- och expertområde:Translationell medicin, regenerativ medicin, molekylär bioteknik, medicinsk biokemi

Vi kan på konstgjord väg producera spindeltrådsfibrer som motsvarar senor i styrka, är biokompatibla och bryts ner i takt med att ny vävnad bildas i kroppen. Detta biomaterial har potential att användas inom en rad medicinska områden. Vi fokuserar på regenerativ medicin (vävnadsrekonstruktion) med fokus på stamcellsodling vilket är ett relativt nytt forskningsområde. Målet på sikt är att kunna ersätta eller återställa skadade organ och strukturer.

Foto: Andersson, Jia et al. Nature Chemical Biology 2017

Ett annat projekt rör en specifik del av spindeltrådsproteinet, NT, vilken ger ökad löslighet åt spindeltrådsproteinerna när dessa lagras i spindelns silkeskörtel. Den egenskapen gäller även för andra svårlösliga protein när dessa kopplas ihop med NT. Vi använder därför NT för produktion av läkemedel som i dag är svåra eller omöjliga att tillverka.

NT:s naturliga funktion innefattar också att påskynda bildningen av fibrer i spindeltrådskörtelns utförsgång, en egenskap vi studerar och använder i innovativa projekt inom bioteknik.

En del av projekten genomförs i samarbete med ett läkemedelsbolag.

Foto: Andersson, Jia et al. Nature Chemical Biology 2017

Aktuell forskning

Min forskning har flera huvudfokus:

 1. Att spinna konstgjorda spindeltrådar med samma mekaniska egenskaper som naturlig spindeltråd.
 2. att utnyttja spindeltråd för att regenerera skadad vävnad samt kunna odla stamceller under definierade förhållanden;
 3. att använda naturens egen löslighetshöjande domän (NT) för att ta fram svårlösliga protein (läkemedel).
 4. Utveckla nya lungsurfaktant-preparationer för behandling av lungsjukdomar och utveckla lungsurfaktant som en bärare av läkemedel till lungorna

Foto: Andersson, Jia et al. Nature Chemical Biology 2017

Frågeställningar:

 • Kan vi spinna konstgjord spindeltråd med samma egenskaper som den naturliga?
 • Kan konstgjord spindeltråd användas som implantat för att ersätta skadade vävnader och organ?
 • Kan NT användas som generell löslighetshöjande domän för produktion av svårlösliga protein?
 • Kan lungsurfaktant användas för spridning av läkemedel och kan vi förstärka lungsurfaktant så den inte inaktiveras?

Film 1. Konstgjord spindeltråd som bildas när en proteinlösning sprutas ut i en buffrad vattenlösning. Publicerad av: Anna Rising & Jan Johansson (Sveriges lantbruksuniversitet & Karolinska Institutet). Källa: Andersson et.al., Biomimetic spinning of artificial spider silk from a chimeric minispidroin, Nature Chemical Biology, http://dx.doi.org/10.1038/nchembio.2269. 

Film 2. Konstgjord spindeltråd rullas upp på en roterande ram i luften. Publicerad av: Anna Rising & Jan Johansson (Sveriges lantbruksuniversitet & Karolinska Institutet). Källa: Andersson et.al., Biomimetic spinning of artificial spider silk from a chimeric minispidroin, Nature Chemical Biology, http://dx.doi.org/10.1038/nchembio.2269. 

Mina forskarkollegor

Jag delar min tid mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet.

SLU: Nathalie Gonska, Michael Thorpe

KI: Kerstin Nordling, Tina Arndt, Jakub Zebialowicz, Nina Kronkvist, Oihana Babese-Burgos, Medoune Sarr, Jan Johansson

Samverkan

Translationell veterinärmedicin handlar om att ta molekyler från labb-bänken till klinisk användning men också att hämta kunskap från kliniken och applicera den på laboratoriet. Jag jobbar för att spindeltråd, som använts länge inom folkmedicin, ska komma till klinisk användning för sjukdomar där det idag saknas lämpliga material att använda. Dessutom hoppas jag att fler proteinläkemedel ska komma i veterinärmedicinskt bruk allteftersom vi kan möjliggöra produktion av dessa genom att dra nytta av de naturliga egenskaperna hos en specifik del av spindeltrådsproteinerna.

Genom ett nära samarbete med nationella och internationella industriella aktörer och universitet kommer min forskning till nytta för samhället i stort. Jag samarbetar bl a med Karolinska Institutet, Rockefeller University (USA) och Donghua University (China). Genom instiftandet av Spiber Awards jobbar jag också för att stärka långsiktiga samarbeten mellan SLU och KI och Rockefeller University på ett mer generellt plan. Våra forskningsresultat har visats för allmänheten på utställningar på Nobelmuseet i Stockholm, Arbetets Museum i Norrköping, Skansenakvariet, Världsutställningen i Shanghai 2010 och på Naturhistoriska riksmuseet i Paris (2011-2012).

Foto: Marlene Andersson

Undervisning

Jag undervisar på:

 • Biomedicinsk baskurs, 20 hp, på veterinärprogrammet vid SLU, och
 •  ”Current research in Alzheimer’s disease, protein misfolding and functional protein assembly” vid Tallinn University, Estland.

Andra professionella åtaganden

 • Grundare Spiber Technologies AB
 • Senior forskare, Karolinska Institutet 

 

Foto: Andersson, Jia et al. Nature Chemical Biology 2017

Läs mer

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU

Spiber Technologies AB  

Spindeljakt 1

Spindeljakt 2

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga publikationer och intervjuer:

TV4 Nyhetsmorgon. Interview. Sep 15, 2017. https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/är-du-nya-spindelmannen-3934570

BBC. Interview. Sep 2017. http://www.bbc.co.uk/programmes/w3csv3dw

RadioScience. Podcast. 2016. http://www.radioscience.se/tag/anna-rising/

Spinning like a spider. Academia Net. Interview Sep 11, 2017. http://www.academia-net.org/news/spinning-like-a-spider/1500585

Silk gland mimic spins strong fibres. Nature. 541, 137. Jan 12, 2017. doi:10.1038/541137b

http://www.nyteknik.se/innovation/sa-hittade-de-nyckeln-till-konstgjord-spindeltrad-6817138

http://www.csmonitor.com/Science/2017/0111/How-did-scientists-create-the-strongest-artificial-spider-silk-yet

http://www.seeker.com/device-spins-super-strong-spider-silk-that-could-one-day-repair-nerves-2186281478.html

http://www.forbes.com/sites/carmendrahl/2017/01/09/scientists-have-finally-figured-out-how-to-spin-artificial-silk-the-way-spiders-do/#6812607c3880

http://www.wsj.com/articles/new-synthetic-spider-silk-offers-wound-stitching-potential-researchers-say-1484049601

https://www.researchgate.net/blog/post/spinning-super-strong-synthetic-spider-silk

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/uppsalaforskare-gor-varldens-starkaste-spindeltrad-4497162.aspx

http://www.livescience.com/57458-strong-spider-silk-produced.html

Publikationer i urval

Otikovs M, Andersson M, Jia Q, Nordling K, Meng Q, Andreas LB, Pintacuda G, Johansson J, Rising A, Jaudzems K. Degree of biomimicry of artificial spider silk spinning assessed by NMR spectroscopy. Angew Chem Int Ed Engl. 2017. Oct 2; 56(41):12571-12575.

Andersson, M., Jia, Q., Abella, A., Lee, X-Y., Landreh, M., Purhonen, P., Hebert, H., Tenje, M., Robinson, C. V., Meng, Q., Plaza, G.R., Johansson, J., Rising, A. Biomimetic spinning of artificial spider silk from a chimeric minispidroin. Nat Chem Biol. 2017 Mar;13(3):262-264

Kronqvist N, Sarr M, Lindqvist A, Nordling K, Otikovs M, Venturi L, Pioselli B, Purhonen P, Landreh M, Sjöberg L, Robinson CV, Pelizzi N, Jörnvall H, Hebert H, Jaudzems K, Curstedt T, Rising A, Johansson J. Efficient protein production inspired by how spiders make silk. Nat Commun. 2017 May 23;8:15504

Kronqvist, N., Otikovs, M., Chmyrov, V., Chen, G., Andersson M., Nordling, K., Landreh, M., Sarr, M., Jörnvall, H, Wennmalm, S., Widengren, J., Meng, Q., Rising, A., Otzen, D.,  Knight, S. D., Jaudzems, K., Johansson, J.  Sequential pH-driven dimerization and stabilization of the N-terminal domain enables rapid spider silk formation Nat Comm. 2014. DOI:10.1038/ncomms4254

Andersson M, Chen G, Otikovs M, Landreh M, Nordling K, Kronqvist N, Westermark P, Jörnvall H, Knight S, Ridderstråle Y, Holm L, Meng Q, Jaudzems K, Chesler M, Johansson J, Rising A. Carbonic Anhydrase Generates CO2 and H+ That Drive Spider Silk Formation Via Opposite Effects on the Terminal Domains. PLoS Biol. 2014 Aug 5;12(8):e1001921

Wu SJohansson JDamdimopoulou PShahsavani MFalk AHovatta O,Rising A. Spider silk for xeno-free long-term self-renewal and differentiation of human pluripotent stem cells. Biomaterials. 2014 Oct;35(30):8496-502.

Lewicka, M., Hermanson, O., Rising, A. Recombinant spider silk matrices for neural stem cell cultures. Biomaterials, 2012. 33(31):7712-7717

Askarieh, G., Hedhammar, M., Nordling, K., Saenz, A., Casals, C., Rising, A., Johansson J., Knight S.D. Self-assembly of spider silk proteins is controlled by a pH-sensitive relay. Nature. 2010, 465:236-239.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-672114, 0709-744888
Postadress:
Institutionen för Anatomi, fysiologi och biokemi, Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala