CV-sida

Anna Wistedt

Anna Wistedt
Universitetsadjunkt på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Programstudierektor för kandidatprogrammet Sport och Sällskapsdjur

Presentation

Min grundutbildning är husdjursagronom och jag disputerade 2013 med avhandlingen "Shell Formation and Bone Strength in Laying hens, Effects of Age, Daidzein and Exogenous Estrogen".

Nu arbetar jag som universitetsadjunkt på AFB sedan 2014 med undervisning i främst anatomi men även i fysiologi. Eftersom alla studenter på VH-fakultetens program (samt även två program på NJ-fakulteten) läser anatomi och fysiologi innebär detta att vi undervisar många olika typer av studenter på flera olika kurser.

Sedan 2016 är jag även programstudierektor för kandidatprogrammet Sport och Sällskapsdjur, ett program som jag ser fram emot att kunna vara med och utveckla. Vi är många som är intresserade av just sport och sällskapsdjur och det finns ett behov av att öka kunskapen inom detta område. I samhället ökar antalet sport och sällskapsdjur stadigt och därmed behöver också kunskapen och förståelsen för dessa djurslag öka, exempelvis inom områdena utfodring, avel, djurhållning, träning och hållbarhet. I kandidatprogrammet Sport och Sällskapsdjur vill vi därför ge studenterna en vetenskaplig grundutbildning för en professionell framtid inom Sport och Sällskapsdjurssektorn.

Undervisning

Jag undervisar grundläggande anatomi på de flesta djurslag, men eftersom min doktorsavhandling handlade om fågel, så är fågelanatomi mitt område. Undervisar även fysiologi, framför allt fågelreproduktion och honlig däggdjursreproduktion.

Forskning

I min nuvarande tjänst blir det inte så mycket forskning, men jag hjälper gärna till då tillfälle ges i framför allt fågel/höns forskningen på universitetet.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-672821
Postadress:
Inst för anatomi och fysiologi, Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala