CV-sida

Anna Wistedt

Anna Wistedt
Universitetsadjunkt på Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Programstudierektor för Agronomprogram Husdjur och Masterprogrammet Animal Science. Ansvarig institutionsstudierektor för undervisningen institutionen håller för Veterinärprogrammet och Djursjukskötarprogrammet

Presentation

Arbetar som universitetsadjunkt på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) och har undervisning på samtliga fakultetens program. Jag har undervisning i främst anatomi men även i fysiologi. På institutionen är jag även ansvarig institutionsstudierektor för de kurser vi har för veterinärprogrammet och djursjukskötarprogrammet. 

Eftersom alla studenter på VH-fakultetens program (samt  program på NJ-fakulteten) läser djuranatomi och djurfysiologi innebär detta att vi undervisar många olika typer av studenter på flera olika kurser.
Sedan 2016 och under två år har jag haft ett uppdrag för fakulteten som programstudierektor för kandidatprogrammet Sport och Sällskapsdjur, ett program som jag ser fram emot att kunna vara med och utveckla. Vi är många som är intresserade av just sport och sällskapsdjur och det finns ett behov av att öka kunskapen inom detta område. I samhället ökar antalet sport och sällskapsdjur stadigt och därmed behöver också kunskapen och förståelsen för dessa djurslag öka, exempelvis inom områdena utfodring, avel, djurhållning, träning och hållbarhet. I kandidatprogrammet Sport och Sällskapsdjur vill vi därför ge studenterna en vetenskaplig grundutbildning för en professionell framtid inom Sport och Sällskapsdjurssektorn.
Från årsskiftet 2017-2018 byttes uppdraget för fakulteten till att vara programstudierektor för Agronomprogram Husdjur och mastersprogrammet Animal Science. Roligt att få vara en del av programmet för min grundutbildning. Jag hoppas på att få vidareutveckla programmet och försöka möta både studenternas och näringens önskemål. Animal Science är programmet som ska ge studenterna en forskningsbaserad utbildning om våra djur och även locka studenter från andra lärosäten att plugga om djur på avancerad nivå hos oss.

Undervisning

Jag undervisar och examinerar studenter i grundläggande anatomi på de flesta djurslag, men eftersom min doktorsavhandling handlade om fågel, så är fågelanatomi mitt område. Undervisar även fysiologi, framför allt fågelreproduktion och honlig däggdjursreproduktion.
Jag har handlett och examinerat kandidatarbeten och arbetar även administration som kursledare och examinator.

Forskning

I min nuvarande tjänst blir det inte så mycket forskning, men då tillfälle ges i framför allt fågel/höns forskningen på universitetet är jag med.
Just nu är jag även lite delaktig i forskning på hund, där vi jämför personlighet hos hund beskrivet i tester, så kallad BPH jämförs med hur nivåer av basnivåer av hormoner ser ut.

Bakgrund

Min grundutbildning är husdjursagronom och jag disputerade 2013 med avhandlingen "Shell Formation and Bone Strength in Laying hens, Effects of Age, Daidzein and Exogenous Estrogen".


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672821
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala