CV-sida

Anne-Maj Gustavsson

Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder). Huvudinriktningen är att studera hur väderfaktorer (ljusinstrålning, temperatur och nederbörd), kvävegödsling och markfaktorer påverkar mängd, näringsvärde och utvecklingsstadium

Presentation

Blev docent i växtodlingslära 2005 och jobbar som forskningsledare. Agronomie doktor i växtodlingslära 1994. Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder). Huvudinriktningen är att studera hur väderfaktorer (ljusinstrålning, temperatur och nederbörd), kvävegödsling och markfaktorer påverkar mängd, näringsvärde och utvecklingsstadium. Arbetar som handledare för doktorander. Håller föredrag på konferenser både inom och utom Sverige. Medverkar vid fortbildning av rådgivare, lärare och lantbrukare. Undervisar om odling av vallgrödor på lantmästar-programmet, om vallkvalitet på agronomprogrammet, om förutsättningar för jordbruk på kursen ”Hållbar livsmedelsförsörjning” på Hälso- och miljöskydds masterprogram vid Umeå universitet samt handleder examensarbeten. Har medverkat som författare av den nya läroboken i växtodlingslära ”Vår mat - odling av åker- och trädgårdsgrödor, Studentlitteratur”. Har tidigare arbetat sammanlagt fem år som adjunkt på gymnasieskola och som lantbruksrådgivare. Är ordförande i ämneskommitté vall och grovfoder. Är ansvarig för utvärdering av olika sorters mognadstid i officiell sortprovning av korn och havre norra Sverige.

Undervisning

Undervisar om odling av vallgrödor på lantmästar-programmet, om vallkvalitet på agronomprogrammet, om förutsättningar för jordbruk på kursen ”Hållbar livsmedelsförsörjning” på Hälso- och miljöskydds masterprogram vid Umeå universitet samt handleder examensarbeten. Har medverkat som författare av den nya läroboken i växtodlingslära ”Vår mat - odling av åker- och trädgårdsgrödor, Studentlitteratur”


Kontaktinformation


Publikationslista: