CV-sida

Arne Nordius

Arne Nordius

Undervisning

Kursledare och examinator

2013–2016, Projektering och byggande av landskapsarkitektur, 20hp, landskapsarkitektprogrammet Alnarp, årskurs 3.

2014–2016, Markprojektering, 15hp, landskapsingenjörsprogrammet, årskurs 1.

Annan undervisning vid SLU

Föreläsare, handledare och examinator i landskapsarkitektur, ekologi och botanik på en lång rad kurser inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen.

Undervisningsuppdrag utanför SLU

2007, gästlärare i landskapsarkitektur under en vecka vid HDK Steneby, Göteborgs Universitet.

2004, gästlärare i landskapsarkitektur under två veckor vid Sankt Petersburgs Lantbruksuniversitet.

Bakgrund

Anställningar

2010–nu, Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsarkitektur, -plannering och -förvaltning, SLU Alnarp

2005–2010, anställning som landskapsarkitekt vid Tyréns AB, Malmö.

2002–2004, Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsplanering, SLU Alnarp

Examina

2002, Landskapsarkitektexamen (MSc Landscape Architecture), Sveriges Lantbruksuniversitet

2004, Högskoleexamen i Biologi (University Diploma), Göteborgs Universitet, (studierna bedrevs 1994–1996)

 


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415449
Postadress:
Box 58
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp, Alnarp