CV-sida

Arne Nordius

Arne Nordius

Undervisning

Kursledare och examinator

2019–2020, Material – konstruktion och projektering, 15hp, landskapsingenjörsprogrammet, årskurs 3.

2020, Utformning av grönblå infrastruktur, 15 hp, landskaps- och trädgårdsingenjörsprogrammen, årskurs 3.

2013–2018, Projektering och byggande av landskapsarkitektur, 20hp, landskapsarkitektprogrammet Alnarp, årskurs 3.

2014–2019, Markprojektering, 15hp, landskapsingenjörsprogrammet, årskurs 1.

Annan undervisning vid SLU

Föreläsare, handledare och examinator i landskapsarkitektur, ekologi och botanik på en lång rad kurser inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen.

Undervisningsuppdrag utanför SLU

2007, gästlärare i landskapsarkitektur under en vecka vid HDK Steneby, Göteborgs Universitet.

2004, gästlärare i landskapsarkitektur under två veckor vid Sankt Petersburgs Lantbruksuniversitet.

Samverkan

Utställning

2018, Biktboxen, koncept och gestaltning av utställningsobjekt vid Sveriges Arkitekters utställning Desire – arkitektur för vår framtida livsmiljö på Form/Design Center i Malmö.

Bakgrund

Anställningar

2010–nu, Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsarkitektur, -plannering och -förvaltning, SLU Alnarp

2005–2010, anställning som landskapsarkitekt vid Tyréns AB, Malmö.

2002–2004, Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsplanering, SLU Alnarp

Examina

2002, Landskapsarkitektexamen (MSc Landscape Architecture), Sveriges Lantbruksuniversitet

2004, Högskoleexamen i Biologi (University Diploma), Göteborgs Universitet, (studierna bedrevs 1994–1996)

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415449
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp