CV-sida

Arne Nordius

Arne Nordius

Presentation

Jag undervisar i och utvecklar ämnet landskapsarkitektur med fokus på att knyta samman teoretisk kunskap med vad som brukar benämnas levd erfarenhet eller förkroppsligad kunskap. Det kan innebära att låta studenter tillägna sig kunskap om laster och hållfasthet genom att konstruera och bygga en hammock i full skala, eller att de får skapa en bild av tidsskalan i dynamiska landskapsförändringar genom att inventera vegetationsbestånd i successionsstudier. Jag försöker också knyta an till den kunskap som finns i företag och organisationer utanför universitetet genom studiebesök och gemensamma utvecklingsprojekt.

Undervisning

Kursledare och examinator

2019–2023, Material – konstruktion och projektering, 15hp, landskaps- och trädgårdsingenjörsprogrammen, årskurs 3.

2022–2023, Exploration into landscape architecture, 15hp, Landscape Architecture Masters Programme.

2020, Utformning av grönblå infrastruktur, 15 hp, landskaps- och trädgårdsingenjörsprogrammen, årskurs 3.

2013–2018, Projektering och byggande av landskapsarkitektur, 20hp, landskapsarkitektprogrammet Alnarp, årskurs 3.

2014–2019, Markprojektering, 15hp, landskapsingenjörsprogrammet, årskurs 1.

Annan undervisning vid SLU

Föreläsare, handledare och examinator i landskapsarkitektur, ekologi och botanik på en lång rad kurser inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen.

Undervisningsuppdrag utanför SLU

2007, gästlärare i landskapsarkitektur under en vecka vid HDK Steneby, Göteborgs Universitet.

2004, gästlärare i landskapsarkitektur under två veckor vid Sankt Petersburgs Lantbruksuniversitet.

Forskning

Pågående projekt

2022–2024, Granite paving lifespan, actually. Movium Partnerskapsprojekt i samarbete med  Sveriges Stenindustriförbund.

Samverkan

Styrelseuppdrag

2020–nu, Styrelseledamot och SLU:s representant i Föreningen Besikningsmän för Uteniljö (BEUM).

Utvecklingsprojekt

2019–nu, Klimatbelastning av granitprodukter för utemiljö, vagga till grind. Utveckling av modell för miljödeklarationer i samarbete med Sveriges Stenindustriförbund.

Utställning

2018, Biktboxen, koncept och gestaltning av utställningsobjekt vid Sveriges Arkitekters utställning Desire – arkitektur för vår framtida livsmiljö på Form/Design Center i Malmö.

Bakgrund

Arbetslivserfarenhet

2010–nu, Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsarkitektur, -plannering och -förvaltning, SLU Alnarp

2005–2010, Landskapsarkitekt, Tyréns AB, Malmö.

2004–2005, Egen verksamhet som landskapsarkitekt.

2002–2004, Universitetsadjunkt, Institutionen för landskapsplanering, SLU Alnarp

Examina

2002, Landskapsarkitektexamen (MSc Landscape Architecture), Sveriges Lantbruksuniversitet

2004, Högskoleexamen i Biologi (University Diploma), Göteborgs Universitet, (studierna bedrevs 1994–1996)

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415449
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp