CV-sida

Arvid Lindh

Arvid Lindh
Jag studerar tropisk ekologi med fokus på förhållandet mellan funktionella egenskaper och ekosystemtjänster hos inhemska trädarter på norra Borneo.

Forskning

Tropiska regnskogar är de mest mångfaldsrika ekosystemen på jorden men de hotas av skogsaverkning, avskogning och omvandling till plantage för oljepalmer och exotiska träd. Samtidigt sker en stark ökning i behovet av skogsprodukter, både på grund av befolkningstillväxten i världen och för att ersätta fossila bränslen och majortiten av nya skogsprodukter (ca 80%) förutspås komma från tropiska områden.
Mitt projekt handlar om att utforska hur funktionella egenskaper, tex virkesdensitet eller lövstorlek, hos träd ihemska till norra Borneo, är kopplat till biologisk mångfald, ekosystem tjänser såsom koldioxidlagring och ekomiska värden. Genom att göra detta hoppas jag kunna hitta trädarter som både är värdefulla rent ekonomiskt, men också bidrar med värdefulla bidrag till att bevara världens växt och djurliv och motverka klimatförändringar.

Bakgrund

2018 - Masterexamen i bevarandebiologi och naturvård, Biologiska institutionen vid Lunds Universitet, Sverige
2016 - Kandidatexamen i biologi, Biologiska institutionen vid Lunds Universitet, Sverige.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Ekohydrologi
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå