CV-sida

Arvid Stiernström

Arvid Stiernström
Jag är doktorand i Landsbygdsutveckling sedan 2017 och studerar hur tillgången till mark och tillblivandet av naturresurser förändrar relationen mellan stat och medborgare på den svenska landsbygden. I mitt projekt ligger fokus på gruvor och gruvnäringen och hur denna är en del av den svenska statens pågående territorialisering av det norrländska inlandet.

Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671132
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala