CV-sida

Arvid Stiernström

Arvid Stiernström
Sedan 2024 är jag forskare i landsbygdsutveckling vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Jag arbetar bland annat med organiseringen av konferensen Nordic Ruralities och med regeringsuppdraget Uppdrag Landsbygd. I min undervisning fokuserar jag på hur synen på mark och naturresurser formar idéer om utveckling samt relationen mellan medborgare och statliga aktörer. Jag har sedan mina doktorandstudier ett särskilt intresse i urfolksfrågor och gruvnäring.

Publikationer i urval

Stiernström, A (forthcoming) The green mining imperative and multiple meanings of development in rural northern Sweden (submitted to Extractive Industries and Society, minor revisions)

Stiernström, A. (2024). Beyond the Minefield. Mining, Development, and Open Moments in Northern Sweden. Diss. Sveriges Lantbruksuniversitet.

Seema Arora-Jonsson, Arvid Stiernström (2024, forthcoming) Towards a green transition: A post- and decolonial analysis of the green state of Sweden. In: MacEachrane, M & Faye, L (Eds) Decolonial Sweden. New York: Routledge.

Arora‐Jonsson, S., McAreavey, R., Waldenström, C., Stiernström, A., Sandström, E., Asztalos Morell, I., ... & Alarcon‐Ferrari, C. (2023). Multiple dimensions of sustainability: Towards new rural futures in Euope. Sociologia Ruralis, 63(3), 379-389.

Stiernström, A. (2023) Sustainable development and sacrifice in the rural North. Sociologia Ruralis, 63, 661–682. https://doi.org/10.1111/soru.12430 

Stiernström, A., & Arora-Jonsson, S. (2022). Territorial narratives: Talking claims in open moments. Geoforum, 129, 74-84. (Winner of the Geoforum best PhD student paper 2023)

Gonda, N., Leder, S., González-Hidalgo, M., Chiwona-Karltun, L., Stiernström, A., Hajdu, F., ... & Arvidsson, A. (2021). Critical reflexivity in political ecology research: how can the Covid-19 pandemic transform us into better researchers?. Frontiers in Human Dynamics, 41.

Fischer, K., Sjöström, K., Stiernström, A., & Emanuelson, U. (2019). Dairy farmers' perspectives on antibiotic use: a qualitative study. Journal of dairy science, 102(3), 2724-2737.

Stiernström, A., Waldenström, C., Hansen, K., & Westholm, E. (2019). Turbulens i välfärden?: om flyktingmottagandet i Dalarna 2019. https://res.slu.se/id/publ/100733

 Stiernström, A. (2017) De ungas enagemang IN Svensson, L. (ed) Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten av Sverige” Lund: Nordic Academic Press

Karlsson, M., Carrigan, A., Malmberg, S. & Stiernström, A. (2015). Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. 

Andersson, M. Stiernström, A Fransson, J. (red) (2013) Framtidsprojektet - Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3 2013 

Stiernström, A. (2013). Villages in the urban landscape : reconfiguration of the local urban communities through community gardens and homestead associations in the heart of 
Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development Där traditionens ande talar [pdf] < http://stud.epsilon.slu.se/5802/> Hämtad 2015-11-15 

Stiernström, A. (2011). Där traditionens ande talar... : en studie i hur föreställningen om en akademisk identitet skapas och förvaltas på Ultuna studentkår. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development [pdf] < http://stud.epsilon.slu.se/3023/> Hämtad 2015-11-15


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671132, +46735700168
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala