CV-sida

Astrid Gumucio

Astrid Gumucio
Research engineer/Laboratory manager

Presentation

My areas of experties are immunhistochemistry, histology and molecular analysis. Moreover, I have extensiv experience in working with animal models mainly rodents.


Kontaktinformation

Laboratoriechef vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Analyslaboratorium
Telefon: +4618672818
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala