CV-sida

Boel Sandström

Boel Sandström
Försöksledare och avdelningschef på fältforskningsstationen Röbäcksdalen.

Presentation

Ansvarig för försöksverksamheten som bedrivs på fältforskningsstationen. Samordningsansvarig för de norrländska sortförsöken som förutom på Röbäcksdalen, även finns på försöksstationerna Ås (Jämtland), Offer/Lännäs (Västernorrland) och Öjebyn (Norrbotten).

 

Bakgrund

2017 -            Försöksledare, SLU, Norrländsk jordbruksvetenskap, Umeå

2004-2017     Bankonsulent, Svenska Golfförbundet. Rådgivning, undervisning samt medverkan i FoU-projekt  inom grönyteskötsel på golfanläggningar

2000-2004     Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Örebro. Rådgivare, medverkan i FoU-projekt samt analysarbete på dotterbolaget Mellansvenska Frökontrollen AB

2000              Examen markväxtagronom (MSc)

 


Kontaktinformation

Försöksledare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Röbäcksdalens fältforskningsstation
Telefon: +46907868739, +46702613550
Postadress:
Verkstadsgatan 15A
90432 Umeå
Besöksadress: Verkstadsgatan 15A, Umeå