CV-sida

Carina Josefsson Ortiz

Carina Josefsson Ortiz

Miljöanalys

Jag arbetar med Markinvneteringen och Klimatrapporteringen. Mina arbetsuppgifter rör kvalitetsanalyser, leveranser och utveckling av analysmetoder. 

Bakgrund

Jag har senast arbetat med klimatrapporteringen på Statistiska centralbyrån med utsläpp från energisektorn. 

Innan dess arbetade jag på Institutionen för mark och miljö på SLU som forskare med hur skogsmarkens kolförråd påverkas av skogsskötsel. 


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi
Telefon: +4618673547, +46761159945
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: