CV-sida

Carl Ekstrand

Carl Ekstrand

Presentation

Forskningsintressen:
Hur läkemedel tas upp, fördelas och elimineras samt vilka effekter de har på våra husdjur

Mål med min forskning:
Hur mycket av ett läkemedel som kommer in i blodet och hur fort det kan ske påverkas av både läkemedlets beredningsform (e.g. tabletter, injektionslösningar) och hur vi ger djuren läkemedlen (e.g. via munnen eller direkt i blodet). T.ex. är det inte säkert att hela dosen i ett läkemedel tas upp ifall vi eller djuren äter en tablett, en del kan passera rakt genom tarmen och en annan del kanske bryts ner i levern redan under upptaget från tarmen. Därför vill jag undersöka hur koncentrationen i blodplasma och ledvätska förändras över tid efter medicinering med olika beredningsformer och administrationsvägar av en typ av kortison (dexametason) på häst.

Jag vill också relatera koncentrationerna i plasma eller ledvätska till hur stor effekt dexametason har på häst. I förlängningen är det möjligt att de kunskaper mitt doktorandprojekt bidrar med kan användas till att utvärdera de doseringsregimer som idag används i kliniken. Eftersom kortison är antiinflammatoriskt kan det maskera symptomen av en skada och träning/tävling under de förhållandena kan öka skaderisken.  Därför kan kunskaperna också ha betydelse för djurvälfärden hos våra idrottande hästar. Den typ av information jag tar fram gör det enklare att bedöma ifall hästen kan anses vara under påverkan av läkemedlet vilket är viktigt både för ägare/tränare att känna till samt inom dopingkontrollen.

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Dexametasone till häst – säker användning ur ett antidopnings- och behandlingsperspektiv Carina Ingvast Larsson
Cetirizin per os till hund -  plasmaexponering och antihistamin effekt Carl Ekstrand, Lena Olsén

 

Publikationer:

Ekstrand, C. Bondesson, U. Gabrielsson, J. Hedeland, M. Kallings, P. Olsèn, L. Ingvast-Larsson, C. 2015. Plasma concentration-dependent suppression of endogenous hydrocortisone in the horse after intramuscular administration of dexamethasone-21-isonicotinate . Journal of veterinary pharmacology and therapeutics. 38: 235-242. doi: 10.1111/jvp.12175 

 


Kontaktinformation
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: 018-673171
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala