CV-sida

Carl Ekstrand

Carl Ekstrand
Läkemedelsbehandling syftar till att behandla rätt individ med rätt läkemedel och i rätt dos. Att utveckla läkemedelsbehandlingen av våra husdjur är huvudfokus för forskningen och att ge framtidens veterinärer goda kunskaper i läkemedelskunskap är fokus för undervisningen.

Presentation

Forskningsintressen:
Hur läkemedel tas upp, fördelas och elimineras samt vilka effekter de har på våra husdjur

Mål med min forskning:

Hur mycket av ett läkemedel som kommer in i blodet och hur fort det kan ske påverkas av både läkemedlets beredningsform (t.ex. tabletter, injektionslösningar) och hur vi ger djuren läkemedlen (t.ex. via munnen eller direkt i blodet). Det är inte heller säkert att hela dosen i ett läkemedel tas upp ifall vi eller djuren äter en tablett, en del kan passera rakt genom tarmen och en annan del kanske bryts ner i levern redan under upptaget från tarmen. När det sedan har kommit in i kroppen kommer läkemedlet distribueras i kroppens vävnader innan det försvinner från kroppen genom att det bryts ner i levern eller utsöndras i njurarna. Därför vill jag undersöka hur koncentrationen i blodplasma förändras över tid efter medicinering med olika läkemedel och beredningsformer av läkemedel vi använder till våra husdjur. Vissa läkemedel kan också användas för att vi bara vill ha effekt i till exempel ett öga men om koncentrationerna i blodet blir för höga kan det ge svåra biverkningar. Då är det viktigt att mäta och dokumentera blodplasmakoncentrationen efter att läkemedlet administrerats som ögondroppar.

Jag vill också relatera koncentrationerna i plasma eller ledvätska till hur stor effekt läkemedlet har. I förlängningen är det möjligt att de kunskaper min forskning bidrar med kan användas till att utvärdera de doseringsregimer som idag används i kliniken. Eftersom många läkemedel kan maskera symptomen av en skada och träning/tävling under de förhållandena kan öka skaderisken eller på annat sätt påverka prestationen hos en idrottare.  Därför kan kunskaperna också ha betydelse för djurvälfärden hos våra idrottande hästar och hundar. Den typ av information jag tar fram gör det enklare att bedöma ifall hästen kan anses vara under påverkan av läkemedlet vilket är viktigt både för ägare/tränare att känna till samt inom dopingkontrollen.

 

Undervisning

Den huvudsakliga undervisningsinsatsen utförs som lärare, kursledare och examinator i farmakologi och toxikologi (14 hp) på veterinärprogrammet. Utöver det görs mindre insatser även inom andra kurser på veterinärprogrammet samt hippologprogrammet och handledning av studenter när de skriver sina examensarbeten. 

Forskning

Nedstående förteckning beskriver kortfattat några forskningsprojekt jag är med och driver för tillfället:

Är nitrofurantoin effektivt vid urinvägsinfektion hos hund?

Projektet syftar till att undersöka ifall antibiotikumet nitrofurantoin kan vara ett effektivt och säkert alternativ till att behandla sporadisk cystit (urinvägsinfektion) hos hund.  Projekter finansieras av Agria och Svenska Kennelklubbens Forskningsfond.

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/bvf-nitrofurantoin/

Cannabinoider - Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst

I ett samverkansprojekt med SVA finansierat av Stiftelsen Hästforskning och FEI undersöks uppdtaget av cannabidiol (CBD) och cannabiolsyra (CBDA) om det ges via munnen till häst. Samtidigt undersöks om CBD och/eller CBDA minskar hältan hos häst. Syftet är dels att indikera ifall CBD/CBDA kan vara ett alternativ att lindra hälta hos häst men även för att ge information till dopningskontrollen inom hästsporten vilket är viktigt ur en djurskyddsaspekt. 

 

Optimera dosen av canagliflozin - motverka hyperinsulinemi och förebygg fång

Fång är en allvarlig sjukdom hos häst som ofta är korrelerat till för höga insulinnivåer i blodet hos hästen. Läkemedlet canagliflozin har potential att göra så hästen kissar ut mer glukos och därmed förebyggs allt för höga insulinnivåer och risken för fång minskar. Idag saknas kunskap om canagliflozin tas upp från tarmen och hur det sedan elimineras från hästen. Den kunskapen är essentiell för att kunna ställa in rätt dos vid rätt tidpunkt för bästa möjliga behandlingsresultat. Den här studien som är finansierad av Stiftelsen Hästforskning syftar till att undersöka det.   

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/bvf-canagliflozin/

Publikationer i urval

Ekstrand, C. Bondesson, U. Gabrielsson, J. Hedeland, M. Kallings, P. Olsèn, L. Ingvast-Larsson, C. 2015. Plasma concentration-dependent suppression of endogenous hydrocortisone in the horse after intramuscular administration of dexamethasone-21-isonicotinate . Journal of veterinary pharmacology and therapeutics. 38: 235-242. doi: 10.1111/jvp.12175 

Ekstrand, C. Sterning, M. Bohman, L. Edner, A. 2015. Lumbo-sacral epidural anaesthesia as a complement to dissociative anaesthesia during scrotal herniorrhaphy of livestock pigs in the field. Acta Veterinaria Scandinavica 06/2015; 57(1):33. DOI:10.1186/s13028-015-0124-0.

Ekstrand, C. Ingvast-Larsson, C. Olsèn, L. Hedeland, M. Bondesson, U. Gabrielsson, J. 2016. A quantitative approach to analysing cortisol response in the horse. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics. 39(3): 255-263

Ekstrand, C. Ingvast-Larsson, C. Bondesson, U. Hedeland, M. Olsèn, L. 2018. Cetirizine per os: exposure and antihistamine effect in the dog. Acta Veterinaria Scandinavica 60:77. Doi: 10.1186/s13028-018-0431-3

Ekstrand, C. Falkenö, U. Kallings, P. Tvedten, H. Lillihöök, I. 2019. Plasma Dexamethasone Concentration in realtion to Glucose Response in the Horse. Journal of Equine Veterinary Science. 73: 75-80. Doi: 10.1016/j.jevs.2018.11.008

Ekstrand, C. Bondesson, U. Giving, E. Hedeland, M. Ingvast-Larsson, C. Jacobsen, J. Löfgren, M. Moen, L. Saetra, T. Ranheim, B. 2019 Disposition and effect of intra‑articularly administered dexamethasone on lipopolysaccharide induced equine synovitis. Acta Veterinaria Scandinavica. 61:28 Doi:10.1186/s13028-019-0464-2

Sjölund, M. Ekstrand, C. Wallgren, P. Bondesson, U. Pringle, M. Bengtsson, B. 2020. Exposure to benzylpenicillin after different dosage regimens in growing pigs Acta Veterinaria Scandinavica 62:55 https://doi.org/10.1186/s13028-020-00552-0

Ström, L. Dalin, F. Domberg, M. Stenlund, C. Bondesson, U. Hedeland, M. Toutain, P-L. Ekstrand, C. 2021. Topical ophthalmic atropine in horses, pharmacokinetics and effect on intestinal motility. BMC Veterinary Research. (2021) 17:149 https://doi.org/10.1186/s12917-021-02847-4

Ekstrand C, Pettersson H, Gehring R, Hedeland M, Adolfsson S, Lilliehöök I. 2021. Prednisolone in Dogs—Plasma Exposure and White Blood Cell Response. Front. Vet. Sci. 8:666219. doi: 10.3389/fvets.2021.666219

Ekstrand, C. Nostell, K. Gehring, R. Bondesson, U. Bröjer, J. 2022. The disposition of trimethoprim and sulfadiazine in neonatal foals after intravenous administration. Veterinary Medicine and Science. doi: 10.1002/vms3.763.

Ekstrand C, Michanek P, Gehring R, Sundell A, Källse A, Hedeland M and Ström L 2022. Plasma atropine concentrations associated with decreased intestinal motility in horses. Front. Vet. Sci. 9:951300. doi: 10.3389/fvets.2022.951300

Ekstrand, C. Michanek, P. Salomonsson, M. Tegner, C. Pelander, L. 2022. Nitrofurantoin plasma- and urine exposure in eight healthy beagle dogs following standard nitrofurantoin dosing regimen. Research in Veterinary Science. 152: 150-155


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: +4618673171
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: