CV-sida

Catarina Svensson

Catarina Svensson
Mitt huvudsakliga arbete består av att forska och undervisa i hälsovård för nötkreatur.

Presentation

Mitt huvudsakliga arbete består av att forska och undervisa i hälsovård för nötkreatur. Jag handleder också grundutbildningsstudenter som gör sina examensarbeten liksom forskarstuderande. Som nytillträdd professor arbetar jag för att utveckla forskningen och undervisningen inom ämnesområdet. Metodik inom förebyggande hälsovård och djurhälsorådgivning ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag inledde min forskarbana med studier om betesläppningskoccidios hos betande kalvar. Min senare forskning har handlat om hur inhysning och skötsel påverkar kalvhälsa och hur uppfödningsfaktorer och energibalans påverkar kornas hälsa, fruktsamhet, mjölkproduktion och hållbarhet. Jag har även undersökt värdet av olika verktyg/markörer i sjukdomsövervakning.

Forskning

  • Starka och svaga punkter i svensk kalvhållning (Samarbete med rådgivningsföretaget Växa Sverige)
  • Kalvdödlighet i stora svenska mjölkkobesättningar (Doktorandprojekt MariaTorsein, företagsdoktorand på Svenska Djurhälsovården)
  • Automatiska registreringar som hjälpmedel i sjukdomsövervakning (Samarbetsprojekt med Aarhus universitet)
  • Haptoglobin som markör för lunginflammation hos kalv

Bakgrund

Utbildning,examina

Veterinärexamen, SLU, Uppsala, 1988 Veterinärmedicine doktor i idisslarmedicin, SLU, 1994 Docent i idisslarmedicin, SLU, 1999 Professor i husdjurens produktionssjukdomar, SLU, 2002 Professor i hälsovård för nötkreatur, SLU, 2014

Publikationer i urval

Effekter av energibalans på hälsa, fruktsamhet och mjölkproduktion

Lomander, H., Svensson, C., Hallén Sandgren, C., Gustafsson, H., Frössling, J. Associations between decreased fertility and management factors, claw health and somatic cell count in Swedish dairy cows. J. Dairy Sci. 2013, 96, 6315-23.

Lomander, H., Gustafsson, H., Frössling, J., Ingvartsen, K.L., Svensson, C. Effect of supplemental feeding with glycerol or propylene glycol in early lactation on the fertility of Swedish dairy cows. Repr. Dom. Anim. 2012, 47, 988-994.

Lomander, H., Frössling, J., Ingvartsen, K.L., Gustafsson, H, Svensson, C. Supplemental feeding with glycerol or propylene glycol of dairy cows in early lactation – effects on metabolic status, body condition and milk yield. J. Dairy Sci. 2012, 95, 2397-2408.

Verktyg i sjukdomsövervakning

Lomander, H., Gustafsson, H., Svensson, C., Ingvartsen, K.L., Frössling, J. Test accuracy of metabolic indicators in predicting decreased fertility in dairy cows. J. Dairy Sci. 2012, 95, 6831-7466.

Svensson, C. & Jensen, M.B. Identification of diseased calves by use of data from automatic milk feeders. J. Dairy Sci. 2007, 90, 994-997.

Svensson, C., Hultgren, J., Liberg, P. Evaluating the efficacy of serum haptoglobin concentration as an indicator of respiratory-tract disease in dairy calves. Vet. J. 2007, 174, 288-294.

Effekter av uppfödningsfaktorer på hälsa, fruktsamhet, produktion och hållbarhet

Hultgren, J., Svensson, C., Pehrsson, M. Rearing conditions and lifetime milk revenues in Swedish dairy cows. Livest. Sci. 2011, 137, 108-115.

Hultgren, J. & Svensson, C. Calving interval and lifetime costs of reproductive failure in dairy cows in relation to heifer rearing conditions in southwest Sweden. Repr. Dom. Anim. 2010, 45, 136-141

Hultgren, J. & Svensson, C. Lifetime risk and cost of clinical mastitis in dairy cows in relation to heifer rearing conditions in southwest Sweden. J. Dairy Sci. 2009, 92, 3274-3280.

Svensson, C. & Hultgren, J. Associations between housing, management, and morbidity during rearing and subsequent first-lactation milk production of dairy cows in southwest Sweden. J. Dairy Sci. 2008, 91, 1510-1518.

Kalvhälsa

Torsein, M., Lindberg, A., Hallén Sandgren, C., Persson Waller, K., Törnquist, M., Svensson C. Risk factors for calf mortality in large Swedish dairy herds. Prev. Vet. Med. 2011, 99, 136-147.

Svensson, C. & Liberg, P. The effect of group size on health and growth rate of calves housed in pens with automatic milk feeders. Prev. Vet. Med. 2006, 73,43-53.

Svensson, C., Linder, A., Olsson, S.-O. Mortality in Swedish dairy calves and replacement heifers. J. Dairy Sci. 2006, 89, 4769-4777.

Ortman, K. & Svensson, C. Antimicrobial use in Swedish dairy calves and replacement heifers. Vet. Rec. 2004, 154, 136-140.

Svensson,C., Lundborg, K., Emanuelson, U., Olsson, S.-O. Morbidity in Swedish dairy calves from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases. Prev. Vet. Med. 2003, 58, 179-197.

Björkman, C., Svensson, C., Christensson, B., de Verdier K. Cryptosporidium parvum and Giardia intestinalis in calf diarrhoea in Sweden. Acta vet scand. 2003, 44,145-152.

Översiktsartiklar

Svensson, C. Causes and dynamics of calf mortality. Eläinlääkäri Päivät. Luentokokoelma 2010. Julkaisija Fennovet Oy. Hakapaino Oy. Helsinki 2010, pp.130-137.

Svensson, C. Risk factors and control of calf mortality. Eläinlääkäri Päivät. Luentokokoelma 2010. Julkaisija Fennovet Oy. Hakapaino Oy. Helsinki 2010, pp. 238-147.

Populärvetenskapliga publikationer

Svensson, C. & Johansson, J. Att förändra kons vardag. Veterinärkongressen 2012, pp. 81-83.

Svensson, C. Inhysning och skötsel av kalvar ur ett hälsoperspektiv. Utbildningsmaterial för husdjurstekniker. Växa Sverige. 26 sidor

Svensson,C., Hallén Sandgren, C., Carlsson, J., Svensson, T., Törnquist, M., de Verdier,K. Det behövs engagerade veterinärer i kalvstallet men hur får de tillträde? Svensk veterinärtidning, 2008, 12, 19-22.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin
Telefon: 018-671391
Arbetsbeskrivning: Nöthälsovård, förebyggande djurhälsovård, produktionssjukdomar, djurhälsa, mjölkkor, kalvsjukdomar, epidemiologi Preventive Herd Health Management, Production Diseases, Dairy Cattle, Calf diseases, Epidemiology
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se