CV-sida

Cecilia Hagberg

Presentation

Forskningsområde

Byggnadsmaterial

Golv

Rengöring och hygien

Undervisning

Byggnadsplanering

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Golvunderlagets inverkan på kornas gång

Bestämning av golvytornas renhet i mjölkkostallar

Bakgrund

Fil. Mag. Teknologi


Kontaktinformation

Publikationslista: