CV-sida

Cecilia Hagberg

Cecilia Hagberg

Presentation

Jag är industridoktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. I mitt forskningsprojekt tittar jag på hur grisars närmiljö och inomhusklimat kan förbättras.  

Forskning

Kyla av golv i slaktgrisstallar under den varma årstiden för förbättrad välfärd, hälsa, produktion och inomhusmiljö.

Bakgrund

M.Sc. Lantbruksteknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.