CV-sida

Cecilia Hagberg

Cecilia Hagberg

Presentation

Jag är industridoktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. I mitt forskningsprojekt tittar jag på hur grisars närmiljö och inomhusklimat kan förbättras.  

Forskning

Kyla av golv i slaktgrisstallar under den varma årstiden för förbättrad välfärd, hälsa, produktion och inomhusmiljö.

Bakgrund

M.Sc. Lantbruksteknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +46105166926, +46703116926
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 7068
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala