CV-sida

Cecilia Waldenström

Cecilia Waldenström
Universitetslektor i landsbygdsutveckling med inriktning mot Sverige och Europa

Presentation

Jag har en bakgrund som både agronom och samhällsvetare. Jag disputerade vid Institutionen för pedagogik vid Stockholms universitet på en avhandling om lärande i lantbruksrådgivning, men har efter det främst arbetat med frågor om landsbygdsutveckling, landsbygdspolitik och lantbrukares syn på och förändringar i driften lantbruket. Centrala frågor är då lantbrukets roll idag och i framtiden, dess hållbarhet och produktionssätt.

Undervisning

Efter att tidigare ha arbetat med att leda kurser och utveckla utbildningsprogram i landsbygdsutveckling och lärande, medverkar jag nu främst med föreläsningar i olika kurser och viss handledning av studenter.

Forskning

För närvarande medverkar jag i ett forskningsprojekt om hur lantbrukare i tre olika delar av Sverige driver sina företag och hur de ser på brukandet och framtiden, för såväl det egna företaget som för lantbruket i Sverige. Studien är en uppföljning av ett projekt från början av 1990-talet vilket ger den goda förutsättningar för att förstå hur förändringar i lantbruket hanteras på företags- och huhållsnivå.

Samverkan

Jag har arbetat med ett flertal utvärderingar av Landsbygdsprogrammets åtgärder för landsbygdsutveckling samt Leader. I ett samverkansprojekt med Leaderområdet Upplandsbygd medverkar jag som bollplank och stöd vad gäller mobilsering och lärande för att utveckla områdets verksamhat.

Handledning

Pågående

Patrik Cras. Organisering i skuggan av landsbygdsprogrammet. (Organising in the Shadow of the Rural Programme) PhD

 

Publikationer i urval

Artiklar

Lotten Westberg & Cecilia Waldenström (2016): How can we ever create participation when we are the ones who decide? On natural resource management practice and its readiness for change.  Journal of Environmental Policy & Planning

http://dx.doi.org/10.1080/1523908X.2016.1264298

Waldenström, C., R. Ferguson, C. Sundberg, P. Tidåker, E. Westholm & A. Åkerskog. 2016. Bioenergy from Agriculture: Challenges for the Rural Development Programme in Sweden. Society & Natural Resources http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08941920.2016.1150538

 

Bokkapitel

Waldenström, C. 2013. What can local policies do? An activity theory analysis of municipal support to local innovations. In: Westlund, H & Kobayashi, K. (Eds). Social Capital and Rural Development in the Knowledge Society. Edward Elgar, 201-226.

Larsson, L., & Waldenström, C. 2012. Leader as a means for strengthening rural development capacity: from output production to the embedding of outcomes. In: Sjöblom, S., Andersson, K., Marsden, T. & Skerratt, S. (Eds) Sustainability and Short-term Policies : Improving Governance in Spatial Policy Interventions. Ashgate, pp 17-34.

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671812, +46705290430
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala