CV-sida

Christina Halling

Christina Halling
Docent i marinbiologi, Naturtypsansvarig för marina naturtyper; organismgruppsansvarig alger; biträdande koordinator Kust och Hav.

Presentation

 Jag arbetar främst med analys och utvärdering av marina naturtyper och habitat, inklusive övervakning och åtgärder samt statusbedömning och rapportering av tillstånd.  Ger även stöd och  vägledning för länsstyrelsernas arbete med och uppföljning av skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU-samarbetet. Marint expertstöd till European Topic Centre (ETC).  Rödlistning av alger.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem
Telefon: +4618671210