CV-sida

Christina Lunner Kolstrup

Christina Lunner Kolstrup
Forskare i arbetsvetenskap vid institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi. Forskar, undervisar och handleder studenter i lantbrukets och landsbygdens arbetsmiljö, fysiska och psykosociala hälsa och säkerhet. Ställföreträdande prefekt och ansvarig för institutionens forskarutbilning.

Undervisning

Undervisar lantmästar- och masterstudenter på kurserna: Animalieproduktion I; Scientific methods, tools & thesis Writing; Arbete, hälsa och ledarskap; Ledarskap och Organisation; Agroecology Basic; Ecology of production systems och People and environment. Kursledare på doktorandkursen: Research design for PhD students

 

Forskning

Just nu har jag följande forskningsprojekt:

* Byråkratin i lantbruket belastar och kostar [The burden and costs of agricultural bureaucracy]

* Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland den Samiska urbefolkningen med fokus på renskötare och deras familjer [Work Environment, Health & Safety of indigenous Sámi people with focus on reindeer herders and family members involved in reindeer herding ].

* Utveckling av utbildningsverktyg för Smart Phone och iPad om arbete och säkerhet i lantbruket [Development of an educational tool for Smart Phone and iPad on work and safety in agriculture]

 

Handledning

Handleder studenter på kandidat- och masternivå samt forskarstuderande inom lantbrukets och landsbygdens arbetsmiljö och hälsa.

Publikationer i urval

Lunner-Kolstrup C and Ssali TK. 2016. Awareness and Need for Knowledge of Health and Safety among Dairy Farmers Interviewed in Uganda. Front. Public Health 4:137. doi: 10.3389/fpubh.2016.00137.

Lunner Kolstrup, C and Lundqvist, P. 2016. Section C Agricultural Medicine in: The European Community. In: Donham, K.J and Thelin, A (ed). Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention, 2nd Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, pp. 495-502. doi: 10.1002/9781118647356.

Karttunen JP, Rautiainen RH and Lunner-Kolstrup C. 2016. Occupational health and safety of Finnish dairy farmers using automatic milking system. Front. Public Health 4:147. doi: 10.3389/fpubh.2016.00147. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2016.00147/full. http://pub.epsilon.slu.se/13524/     

Lunner Kolstrup C & Jakob M. 2016. Epidemiology of musculoskeletal symptoms among milkers and dairy farm characteristics in Sweden and Germany. Journal of Agromedicine 21(1):43–55. doi 10.1080/1059924X.2015.1106373

Leppälä J, Kolstrup C, Pinzke S, Rautiainen R, Saastamoinen M, Särkijärvi S. 2015. Development of a safety management web tool for horse stables. Animals 5:1136-1146; doi:10.3390/ani5040402.

Pinzke S & Lunner Kolstrup, C. 2015. Arbetsbelastning vid mjölkning i parallell- och fiskbensystem. SLU, LTV Fakultetsrapport; 2015:5

Lunner Kolstrup C. 2014. Lantbrukares psykosociala arbetsvillkor, psykiska hälsa och stress i ett svenskt och internationellt perspektiv - kunskapssammanställning. SLU, LTV Fakultetsrapport; 2014:28.

Hultgren J, Wiberg S, Berg C, Cvek K, Lunner Kolstrup C. 2014. Cattle behaviours and stockperson actions related to impaired animal welfare at Swedish slaughter plants. Applied Animal Behaviour Science 152:23–37.

Lunner Kolstrup C, Kallioniemi M, Lundqvist P, Kymäläinen H-R, Stallones L & Brumby S. 2013. International Perspectives on Psychosocial Working Conditions, Mental Health, and Stress of Dairy Farm Operators. Journal of Agromedicine 18(3):244-255. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1059924X.2013.796903

Douphrate DI, Lunner Kolstrup C, Nonnenmann MW, Jakob M & Pinzke S. 2013a. Ergonomics in Modern Dairy Practice: A Review of Current Issues and Research Needs. Journal of Agromedicine 18(3):198-209.

Douphrate DI, Hagevoort RG, Nonnenmann MW, Lunner Kolstrup C, Reynolds SJ, Jakob M & Kinsel M. 2013b. The Dairy Industry: A Brief Description of Production Practices, Trends, and Farm Characteristics Around the World. Journal of Agromedicine 18(3):187-197.

Douphrate DI, Stallones L, Lunner Kolstrup C, Nonnenmann MW, Pinzke S, Hagevoort RG, Lundqvist P, Jakob M,  Xiang H, Xue L, Jarvie P,  McCurdy SA,  Reed S & Lower T. 2013c. Work-Related Injuries and Fatalities on Dairy Farm Operations—A Global Perspective. Journal of Agromedicine 18(3):256-264.

Lindahl C, Lundqvist P, Hagevoort RG, Lunner Kolstrup C, Douphrate DI, Pinzke S & Grandin T. 2013. Occupational Health and Safety Aspects of Animal Handling in Dairy Production. Journal of Agromedicine 18(3):274-283.

Lunner Kolstrup C & Lundqvist P. 2013. Lantbrukets & landsbygdens psykosociala puls Screening av psykosociala arbetsförhållande, psykisk hälsa och sociala nätverk bland lantbrukare och landsbygdsföretagare. SLU, LTJ Fakultetsrapport 2013:20. Pp 66.

Lunner Kolstrup C & Hörndahl T. 2013. Teknisk utrustning och automatisering – en möjlig stressfaktor i lantbruket? SLU, LTJ Fakultetsrapport 2013:26. Pp 62.

Lunner Kolstrup C and Pinzke S. 2013. Förebyggande av belastningsbesvär vid arbete i mjölkproduktion. SLU, LTV Fakultetsrapport; 2013:19

Lunner Kolstrup C, Pinzke S, Löfqvist L, Järvinen M, Korpa V, Paula L & Kursītis A. 2013a. Current Status of the Equine Sector in the Central Baltic Region (Finland, Latvia and Sweden). SLU, LTJ Fakultetsrapport 2013:17. Pp 65. In English.

Lunner Kolstrup C, Pinzke S, Löfqvist L, Järvinen M, Korpa V, Paula L & Kursitis A. 2013b. Hästsektorns aktuella status i mellersta Östersjöområdet – Finland, Lettland, Sverige. Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi, SLU LTJ-rapport 2013:29, Alnarp, ISSN-1654-5427, ISBN-978-91-87117-60-2.

Lunner Kolstrup C (red.), Paula L, Järvinen M, Karhu K, Pyysiäinen J, Pinzke S, Löfqvist L & Bostad E. 2013c. Möjligheter och hinder i hästsektorn - aktuella trender i Finland, Sverige och Lettland. Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi, SLU LTJ-rapport 2013:30, Alnarp, ISSN-1654-5427, ISBN-978-91-87117-61-9.

Paula L, Järvinen M, Karhu K, Pyysiäinen J, Lunner Kolstrup C, Pinzke S, Löfqvist L. 2013. Good practices and innovations in the equine sector: Current trends and future opportunities - Focus group report on situation in Finland, Sweden and Latvia. 2013. Digitalt i Epsilon.

Lunner Kolstrup C (red.), Korpa V, Zēverte-Rivža S, Paula L, Janmere L, Järvinen M, Rantamäki-Lahtinen L, Pouta E, Pinzke S & Herzon, I. 2013d. Innovation och inspiration i hästsektorn - en guidebok med goda exempel från Finland, Sverige och Lettland. Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi, SLU LTJ-rapport 2013:31, Alnarp, ISSN-1654-5427, ISBN-978-91-87117-62-6.

Korpa V, Zēverte-Rivža S, Paula L, Janmere L, Järvinen M, Rantamäki-Lahtinen L, Pouta E, Lunner Kolstrup C, Pinzke S & Herzon I. 2013. How to be Innovative in the Equine sector? A Guidebook on Practices and Inspiration from Central-Baltic. Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi, SLU LTJ-report 2013:33, Alnarp, ISSN-1654-5427, ISBN-978-91-87117-64-0.

Bariss V, Korpa V, Kursītis A, Zēverte-Rivža S, Rantamäki-Lahtinen L, Lunner Kolstrup C, Bostad E, Pinzke S. 2013. Policy Recommendations for the Development of Entrepreneurship Related to Equine Industry. Digitalt i Epsilon.

Pinzke S (red.), Järvinen M, Kettunen K, Lunner Kolstrup C, Leppälä J, Löfqvist L, Myllymäki M, Rautiainen R, Reilas T, Saastamoinen M & Särkijärvi S. Säkerhet i häststallet [Horse stable safety]. Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi, SLU LTJ-rapport 2013:32, Alnarp, ISSN-1654-5427, ISBN-978-91-87117-63-3.

Lunner Kolstrup C. 2012. Work-related musculoskeletal discomfort of dairy farmers and employed workers.  Journal of Occupational Medicine and Toxicology 7:23 (Open Access).

Lunner Kolstrup C. 2012. What factors attract and motivate dairy farm employees in their daily work? Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 41(1):5311-5316. DOI: 10.3233/WOR-2012-0049-5311

Lunner Kolstrup C & Hultgren J. 2011. Perceived Physical and Psychosocial Exposure and Health Symptoms of Dairy Farm Staff and Possible Associations with Dairy Cow Health. Journal of Agricultural Safety and Health (JASH) 17(2):111-125.

Kolstrup CL. 2011. Storskalig grisproduktion – framtidens arbetsplats? SLU, LTJ Fakultetsrapport 2011:29. Pp 77.

Kolstrup CL. 2010. Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda inom storskalig mjölkproduktion? SLU, LTJ-Fakultetsrapport 2010:31. Pp 48

Kolstrup C, Lundqvist P, Pinzke S. 2008. Psychosocial work environment among employed Swedish dairy and pig farm workers. Journal of Agromedicine 13(1):23-36

Kolstrup C, Stål M, Pinzke S, Lundqvist P. 2006. Ache, Pain, and Discomfort: The Reward for Working with Many Cows and Sows? Journal of Agromedicine 11(2):45-55

Stål M, Pinzke S, Kolstrup C, Hansson G-Å. 2003.  Highly repetitive work operations in a modern milking system. A case study of wrist positions and movements in a rotary system. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 10:67-72

 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: 040-415494, 0730-881634
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp