CV-sida

Dan Funck Jensen

Dan Funck Jensen

Presentation

Läs mer på den engelska sidan.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi
Telefon: 018-672798
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se