CV-sida

Dan Funck Jensen

Dan Funck Jensen

Presentation

Läs mer på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala