CV-sida

David Parsons

David Parsons.jpg
Professor i växtodlingslära

Presentation

Mer informationen finns på den engelska sidan

NJV_David_Parsons_1280_853.jpg

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Enheten för växtodling
Telefon: 090-7868714
Postadress:
Inst för NJV, avd för växtodling,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: