CV-sida

Denise Söderroos

Denise Söderroos
Jag är doktorand i ett projekt som handlar om Islandshästens viktbärande förmåga. Projektet är ett samarbete mellan SLU och Hòlar University på Island.

Presentation

Islandshästen är en populär ras och finns i över 30 olika länder i världen. Rasen är relativt liten med en mankhöjd på ungefär 140cm och en vikt på ungefär 330-370kg. Jämfört med andra raser med liknande storlek är det inte ovanligt med vuxna ryttare vilket har skapat en  välfärdsdebatt hur tung ryttaren egentligen kan vara. I dagsläget vet vi ytterst lite om Islandshästens viktbärande förmåga och inte heller vad som påverkar hur mycket en häst kan bära innan det får negativa konsekvenser. 

Syftet med doktorandprojektet är att utveckla ett system för att uppskatta Islandshästens viktbärande förmåga, samt att undersöka konformationens betydelse för den viktbärande förmågan. Vi kommer även att undersöka effekten av träning på Islandshästens viktbärande förmåga. Målet är att denna kunskap sedan ska kunna användas av bland annat ridskolor och turridningsföretag.

Undervisning

Undervisar på djurprogrammen i arbetsfysiologi och anatomi. 

Forskning

Projektet innefattar flera olika delar så som:

- Påverkan av ryggens konformation på viktbärande förmåga 

- Utveckling av ett system för att uppskatta Islandshästens viktbärande förmåga

- Undersöka effekten av ett träningsprogram på den viktbärande förmågan hos Islandshästen

Huvudhandledare: Anna Jansson

Biträdande handledare: Marie Rhodin, Gudrun Stefánsdóttir och Sveinn Ragnarsson.

Bakgrund

Husdjursagronom med masterexamen i Animal Science, 2019

Publikationer i urval

Söderroos, D., Stefánsdóttir, G.J., Gunnarsson, V., Rhodin, M., Ragnarsson, S., & Jansson, A. (2024). Body measurements in Icelandic horses used for two different purposes and the relationship to performance and usability. Comparative Exercise Physiology (published online ahead of print 2024). https://doi.org/10.1163/17552559-20230034

Jansson, A.,  Gunnarsson, V. Þ., Ringmark, S., Ragnarsson, S., Söderroos, D.,   Ásgeirsson, E., Jóhannsdóttir, T. R. Liedberg, C.,  Stefánsdóttir, G. J. Increased body fat content in horses alters metabolic and physiological exercise response, decreases performance, and increases locomotion asymmetry. Physiological Reports, 2021, 9(11), e14824; https://doi.org/10.14814/phy2.14824  

Söderroos D, Ignell R, Haubro Andersen P, Bergvall K, Riihimäki M. The Effect of Insect Bite Hypersensitivity on Movement Activity and Behaviour of the Horse. Animals. 2023; 13(8):1283. https://doi.org/10.3390/ani13081283


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672498
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala