CV-sida

Dries Boers

Dries Boers

Presentation

Den engelska versionen av mitt CV finns här: https://internt.slu.se/en/cv-originals/dries-boers/


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Mikrobiell bioteknologi
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala